CFO interimschef till internationell koncern Jönköping

Vår klient är en svensk metallindustri med produktion och försäljning av egna produkter på en internationell marknad. Bolaget är ägarlett med HQ i Jönköping och har en omsättning på ca 1500 MSEK. Efter omstrukturering av bland annat det finansiella ansvaret inom koncernen, söker man nu en interimschef som CFO, för tillträde snarast.

CFO rollen, erfarenhet och bakgrund.

  • Du har erfarenhet som CFO eller Ekonomichef i koncernstruktur, men rollen kan också lämpa sig för den som vill utvecklas i en CFO-roll inom en internationell koncern.
  • Du har framträdande kunskaper om finansieringsfrågor och har en bred, övergripande kompetensprofil, men du är samtidigt van vid och stimuleras av det operativa hantverket inom en ekonomienhet.
  • CFO är ansvarig för ekonomi, finans och Group Controlling, med bland annat särskild bevakning av Transfer Pricing mellan dotterbolag, Financial Risk Management, Cash Management och valutahanteringsfrågor.
  • CFO förbereder och medverkar i styrelsemöten med särskilt ansvar för arbetsordning och protokoll.
  • Du är kommunikativ och en tydlig ledare med lyhördhet för nyanser, med mycket god förmåga att stötta och utveckla individer och arbetsgrupper i det dagliga arbetet.

CFO ingår i företagsledningen, arbetar nära bolags-vd i det största affärsområdet och rapporterar till koncernchefen.
Ledaransvar för sju personer. Placering i Jönköping med vissa resor internationellt.
Uppdraget skall tillträdas med kort varsel och beräknas pågå i minst 9 månader.

Ansvarig för uppdraget är Börje Persson, Mason Management i Jönköping. Mobil 076-808 65 70

Skicka din ansökan till Jan Andersson, Mason Management i Stockholm och märk ansökan med CFO metallindustri Jönköping.
Komplettera med ett aktuellt cv och beskriv mer utförligt dina erfarenheter av att arbeta som CFO i en internationell produktionsmiljö/metallindustri.

Skicka din ansökan till
Jan Andersson
Mason Stockholm
0733 572002© 2017 Mason Management