Interim Ekonomichef till kommun i Skåne

Vi söker en Interim Ekonomichef till vår uppdragsgivare som är en kommun i södra Skåne. Bolagets nuvarande ekonomichef kommer att lämna kommunen och man söker en interim lösning tills en permanent lösning är på plats.

Ekonomichefen har det övergripande ansvaret för målstyrnings- och budgetarbete, finansieringsfrågor, redovisningsansvar samt arbetsledning av ekonomienheten. Ekonomichefen ansvarar också för upprättande av koncernredovisning för kommunens moderbolag med fem dotterbolag.

Ekonomichefen är organisatoriskt direkt underställd kommundirektören och kommer att ingå i kommunledningsgruppen. Ekonomienheten består idag av 10 medarbetare. Inom ekonomienheten ligger ekonomiadministration för koncernens moderbolag och för fyra av de fem dotterbolagen samt de av kommunen förvaltade stiftelserna.

Kvalifikationer

Interimschefen ska ha relevant akademisk utbildning, samt flerårig erfarenhet av ekonomichefsrollen i kommunala verksamheter.

Relevant akademisk utbildning innefattande

  • Budgetering

  • Redovisning

  • Uppföljning

  • Ekonomistyrning

Du bör dessutom ha

  • Flerårig chefserfarenhet

  • Ett dokumenterat effektivt och tydligt ledarskap

  • Erfarenhet av redovisning och ekonomistyrning i koncernstrukturer

  • Insikt i och förståelse för politiska processer på kommunal nivå

Uppdraget är planerat för att påbörjas i början av september och pågå tills en permanent lösning finns på plats. Befattningen är placerad i södra Skåne.

 

Du är välkommen med att ladda upp din ansökan och CV nedan på Ansökan knappen. För ytterligare information var vänlig kontakta Per Arne Stenlund, Mason Executive Interim i Malmö på 0766-299 277.

Vänligen notera att vi inte har möjlighet att ta emot din ansökan per e-mail.

Mason client service partner
Per Arne Stenlund
Mason Malmö
+46 766299277© 2020 Mason Management