Försäljningschef Med Tech internationell marknad

Vår klient är ett svenskt Med Tech bolag med en stark tillväxt på en internationell marknad. Kunder är både privat och offentlig sektor, dvs företag, organisationer, myndigheter, kommuner etc. Försäljning och distribution sker både genom egna säljbolag och med agenter på utvalda marknader. Nu söker man en interimschef i rollen som internationell försäljningschef.

Din bakgrund

  • Erfaren affärsledare och har stor erfarenhet av att hantera både strategiska och operativa beslut för att leverera förväntat resultat.
  • Erfarenhet av att arbeta i organisationer med stark tillväxt och att driva sälj och affärsutveckling på en internationell marknad.
  • Erfarenhet av att utveckla internationell försäljning och distribution med egna säljbolag och agenter.

Försäljningschefen ingår i företagsledningen och rapporterar till VD. Placering i Stockholm med resor internationellt. Uppdraget ska tillträdas med kort varsel och beräknas pågå till sommaren 2019.

Ansvarig för uppdraget är Jan Andersson, Mason Management i Stockholm.
Skicka din ansökan till Jan och märk ansökan med Försäljningschef Med Tech.

Ansvarig på Mason
Jan Andersson
Mason Stockholm
0733 572002© 2017 Mason Management