VD branschorganisation miljö/återvinning interimschef

Vår klient är en svensk branschorganisation som företräder ett antal bolag inom område miljö/återvinning. Verksamheten är nu inne i en stark förändringsprocess som bygger på väl förankrade beslut med många ägare och intressenter involverade, vilket fordrar operativt agerande, konkreta åtgärder och resultat. Verksamheten regleras genom politiska beslut och påverkas i hög grad av konsumenternas upplevelse av servicegrad och utförande. Nu söker vi en interimschef i rollen som VD.

Din bakgrund

  • Pragmatisk ledare och problemlösare med förmåga att leda och utveckla team i en komplex operativ och intressentmiljö
  • Driven affärsledare med erfarenhet av att växla mellan strategiska och operativa frågor och kunskap om upphandling av tjänster
  • Erfarenhet av arbete i verksamheter som är konsumentnära och erfarenhet av samverkan med politiska beslutsfattare och kommunernas roll i samhällsbygget.
  • Stor förhandlingsvana och förmåga att bygga långsiktiga samarbeten med ett brett spektrum av intressenter och partners
  • Van att kommunicera i både strategiska och operativa frågor för att utveckla tjänster med hög kvalitet i leveransen.
  • Erfarenhet och intresserad av att leda och arbeta med hållbarhetsfrågor i ett långsiktigt perspektiv för att bidra till ett hållbart samhälle och en cirkulär ekonomi

VD rapporterar till styrelsens ordförande. Företaget finns i Stockholm, omsätter ca 800 MSEK och har och omfattar ett 60-tal anställda, med funktioner för Kommunikation, HR, Marknad, Planering, Ekonomi, IT osv. Uppdraget skall tillträdas omgående och förväntas pågå i minst 9 månader.

Ansvarig för uppdraget är Börje Persson, Mason Management i Jönköping.
Skicka din ansökan till Jan Andersson, Mason Management i Stockholm och märk ansökan med VD Branschorganisation.

Ansvarig på Mason
Börje Persson
Mason Jönköping
076 8086570© 2017 Mason Management