CFO interimschef teknikbolag Uppsala

Vår klient är ett svenskt teknikbolag med produktion och försäljning av egna produkter. Kunder är huvudsakligen privat sektor i Sverige med en ökad försäljning på en internationell marknad. Bolaget är noterat på First North och har ett flertal VC/PE bolag bland ägarna.
Nu söker man en interimschef i rollen som CFO.

CFO rollen

  • CFO är ansvarig för ekonomi och finans, controlling och IR, samt är föredragande i styrelsen.
  • Uppdraget innebär mycket hands on i den dagliga verksamheten och att tillsammans med COO utveckla processerna för ekonomi och lagerstyrning, mål och nyckeltal, rapportering till ledning och styrelsen.
  • Uppdraget kräver en stor kunskap och kapacitet i det dagliga operativa arbetet inom ekonomi och finans.
  • Då bolaget är i stark tillväxt är det ett stort behov av att utveckla och sätta fungerande processer på plats i organisationen.
  • Bolaget är noterat och det är ett absolut krav att du har erfarenhet av att arbeta i regelverket för noterade bolag.

CFO ingår i företagsledningen och rapporterar till VD.
Placering i Uppsala.
Uppdraget ska tillträdas med kort varsel och beräknas pågå i minst 12 månader.

Ansvarig för uppdraget är Jan Andersson, Mason Management i Stockholm.
Skicka din ansökan till Jan och märk ansökan med CFO teknikbolag.

Ansvarig på Mason
Jan Andersson
Mason Stockholm
0733 572002© 2017 Mason Management