CFO interimschef internationellt teknikbolag Stockholm

Vår klient är ett svenskt teknikbolag med produktion och försäljning av egna produkter på en internationell marknad.
Bolaget är ägarlett med VC/PE bolag bland ägarna med en omsättning på ca 1,5 MDSEK.
HQ i Stockholm och dotterbolag internationellt.
Man planerar för ett ägarskifte/exit under 2019 och söker nu en interimschef i rollen som CFO.

CFO rollen, erfarenhet och bakgrund.

  • Det här är ett handfast uppdrag för en duktig ekonomichef/finanschef och med minimalt strategiarbete.
  • CFO är ansvarig för ekonomi och finans, controlling och samt är föredragande i styrelsen.
  • CFO ska vara projektledare för att genomföra en finansiell due diligence vs nya ägare under 2019
  • Du har en bakgrund från liknande befattningar i tillverkande bolag med en internationell organisation.
  • Du har stor erfarenhet av controlling och ekonomistyrning i produktionmiljö.
  • Du har ansvarat för att leda projekt med finansiell due diligence, (datarum etc.) inför ägarskiften.

CFO ingår i företagsledningen och rapporterar till VD.
Placering i Stockholm med resor internationellt.
Uppdraget ska tillträdas med kort varsel och beräknas pågå i minst 12 månader.

Ansvarig för uppdraget är Jan Andersson, Mason Management i Stockholm.
Skicka din ansökan till Jan och märk ansökan med CFO teknikbolag Stockholm.
Komplettera med ett aktuellt cv och beskriv mer utförligt dina erfarenheter av att arbeta i produktionsmiljö
och att leda ett due diligencearbete vid ägarskifte

Ansvarig på Mason
Jan Andersson
Mason Stockholm
0733 572002© 2017 Mason Management