CFO/ekonomichef till tillväxtbolag

Vår klient är ett PE bolag som är majoritetsägare i ett handelsbolag (grossist och trading).
Bolaget driver verksamhet i Örnsköldsvik och Åbo och omsätter knappt 700 MSEK.Verksamheten utvecklas med en stark tillväxt med god lönsamhet.
Rekrytering av en ekonomichef ska påbörjas efter sommaren men det finns ett stort behov av att omgående ta in en erfaren interimschef
som ekonomichef för att sätta hela ekonomistyrningen på plats i bolaget.
Ekonomiavdelningen är idag bemannad med ett par personer som sköter daglig löpande verksamhet med stöd av en extern redovisningsbyrå
och vi söker en interimschef med erfarenhet av att bygga en väl fungerande ekonomistyrning med en månatlig rapportering i bolaget.
Det är också viktigt att ha erfarenhet av att arbeta med cash flow analyser och valutaexponering.

CFO/ekonomichef rollen

  • CFOekonomichefen är ansvarig för ekonomi och finans, controlling, cashflow och valutaexponering, samt är föredragande i styrelsen.
  • Uppdraget innebär mycket hands on i den dagliga verksamheten och att utveckla processerna för ekonomi och lagerstyrning,
    mål och nyckeltal, samt rapportering till ledning och styrelsen.
  • Uppdraget kräver en stor kunskap och kapacitet i det dagliga operativa arbetet inom ekonomi och finans.
  • Bolaget är i stark tillväxt och det är ett stort behov av att utveckla och sätta fungerande processer på plats i organisationen.
  • Ägarna har en struktur för månatlig rapportering som ska införas i bolaget

CFO ingår i företagsledningen och rapporterar till VD.
Uppdraget innebär regelbundna resor till verksamheterna i Örnsköldsvik och Åbo, men kan övrig tid skötas på distans mot bolaget.
Uppdraget ska tillträdas med kort varsel under juli månad och beräknas pågå året ut till en ny ekonomichef tillträtt sin befattning.

Ansvarig för uppdraget är Jan Andersson, Mason Management i Stockholm.
Skicka din ansökan till Jan och märk ansökan med CFO/ekonomichef tillväxtbolag.

Ansvarig på Mason
Jan Andersson
Mason Stockholm
0733 572002© 2020 Mason Management