CFO/FD till internationellt tjänsteföretag

Vår klient är ett svenskt tjänsteproducerande bolag som opererar på en internationell marknad. Bolaget gör förändringar i ledningen och söker nu en interimschef i rollen som CFO/FD. Personalintensiv verksamhet och omsättning ca 7 MDSEK.

CFO/FD rollen

  • CFO/FD är ansvarig för ekonomi och finans, controlling, cashflow och valutaexponering, samt är föredragande i styrelsen.
  • CFO/FD hanterar finansieringsfrågor med upplåning och internationell beskattning.
  • CFO/FD arbetar med investor relations frågor. All rapportering sker med motsvarande standard för noterade bolag.

Uppdraget är placerat i Stockholm med resor internationellt. Omgående tillträde och duration på 6-9 månader.

Ansvarig för uppdraget är Jan Andersson, Mason Management i Stockholm.

Skicka din ansökan med ett uppdaterat cv och en kortfattad beskrivning av din bakgrund till Jan Andersson.
Eftersom vi går mot jul och nyårshelgerna är det bra om du anger din tillgänglighet för personliga möten eller
samtal närmaste veckan, samt från jul till trettonhelgen.

Ansvarig på Mason
Jan Andersson
Mason Stockholm
0733 572002© 2020 Mason Management