Platschef till produktionsföretag med internationell marknad

Vår klient är ett ledande tillverkningsföretag med internationella kunder inom energisektorn och automotive. Företaget har 170 anställda, omsättning ca 300 MSEK och präglas av sin processliknande produktion 24/7 i fem-skift. Exportandelen är ca 95 %, framför allt inom Europa. Företaget ingår i en koncern med bolag i flera länder.

Koncernen kommer att genomföra en större internationell strukturförändring med nuvarande platschef som projektledare. Vi söker en interim Platschef för tillträde snarast i januari, med varaktighet 9 – 12 månader. Du kommer att arbeta både operativt och strategiskt med övergripande ansvar för personal, anläggning och affär, motsvarande en VD-roll i ett företag med kompletta funktioner.

Ansvarsområden

  • Ansvar för budget-, prognos och resultathantering samt ekonomisk uppföljning
  • Driva förbättringsarbete på företagets produktionsanläggning
  • Tät omvärldsbevakning och relationsbyggande med kunder och leverantörer
  • Utarbeta och genomföra bolagsstrategier mot uppsatta mål
  • Säkerställa ett framgångsrikt ledningsgruppsarbete

Du rapporterar direkt till koncernchefen. Uppdraget är placerat i västra Götaland med resor internationellt.
Uppdraget skall tillträdas omgående och förväntas pågå i minst 9 månader.

Ansvarig för uppdraget är Börje Persson, Mason Management i Jönköping. För frågor om uppdraget kontakta Börje Persson.
Skicka din ansökan till Jan Andersson, Mason Management i Stockholm och märk ansökan med Platschef internationellt tillverkningsföretag.
E-post till Jan Andersson nedan.
Komplettera din ansökan med en kortfattad beskrivning av din erfarenhet och hur du bedömer att den matchar i uppdraget. Eftersom vi närmar oss jul och nyårshelgerna, är det bra om du anger din tillgänglighet för samtal eller personliga möten mellan jul och trettonhelgen.

Ansvarig på Mason
Börje Persson
Mason Jönköping
076 8086570© 2020 Mason Management