Varför ska du använda Mason?

Mason är ett serviceföretag som erbjuder ledarskapsförsörjning med Interim Management i Sverige och internationellt. Rätt person på rätt plats för att öka organisationens prestanda – med bestående resultat – det är vi duktiga på.
Våra uppdragsgivare – klienter – är ägarledda, private equity eller noterade bolag i Sverige och internationellt. Offentlig verksamhet och främst kommuner har börjat förstå värdet av att använda interimschefer med hög grad av flexibla lösningar i organisationen.
När du väljer Mason som leverantör, får du en omedelbar tillgång till en stor och bred kompetens för unika lösningar till unika behov. Vår utvecklade affärsprocess är paketerad för att kunna presentera en lösning inom 10 arbetsdagar, men ofta på kortare tid.
Mason Management startades 2002 men teamet har erfarenhet av att arbeta med Interim Management sedan början av 90-talet. Rätt kaliber och Bästa matchning är nyckelord för en lösning med interimschefer.

”Vår grundliga metodik borgar också för att kunden blir nöjd. Det gäller bara att hitta rätt person!”

 • DET PERSONLIGA MÖTET — Vårt arbete bygger på förtroende och personliga relationer med både klienter och interimschefer.
 • GER SPETSKOMPETENS — Vårt nätverk består av interimschefer och partners som näringslivsorganisationer, handelskammare och revisionsföretag.
 • EN INTERNATIONELL MARKNAD — Vår internationella organisation ger omedelbar respons med hög professionalitet.
 • SNABBT OCH TRYGGT — Vår metodik i urval, matchning och uppdrag säkerställer kompetens och kvalitet.
 • TRANSPARENS — Vi har två kunder i varje uppdrag – uppdragsgivaren och interimschefen.

”En interimschef har en tydlig setup och är självgående från första dagen i uppdrag.”


Vår leverans

Ett personligt möte inom 24 timmar för att gå igenom uppdragsförfrågan är viktigt för att förstå hur vi kan hjälpa till. Vi levererar en lösning - inte en bunt med cv. Vi har arbetat med Interim Management sedan 1991 och går i täten för att bygga branschen i Sverige.
Uppdragsbekräftelse och offert, så vi visar att vi har förstått komplexiteten i uppdragsförfrågan.
Sekretess i uppdraget, matchning av kvalificerade interimschefer med omfattande referenser för att matcha rätt person till en lösning.
Tydliga avtal med klient och interimschef för uppdraget – med allmänna leveransvillkor och en uppförandekod - Code of conduct – från början till slut.
Varje uppdrag har två kunder – klienten och interimschefen. Det kräver full transparens i varje uppdragsavtal.
Ansvarsförsäkring från leverantören är viktigt och är en kvalitetsfaktor vid val av leverantör.
Tydlig metodik för kvalitetssäkring och uppföljning – från start till genomförande och avslut.
Att ”landa springande i uppdraget” - är vår definition på en tydlig och bra introduktion som säkerställer att interimschefens två första veckor på plats ger en bra start i uppdraget.

Vilka utmaningar har ni i er strategiska ledarskapsförsörjning och hur kopplar ni det till era strategiska mål?

Har ni den efterfrågade kapaciteten för att nå de strategiska målen?


Sektorer

Olika sektorer, liknande utmaningar

Oavsett inom vilken sektor uppdragsgivaren är verksam finns det många likheter i de utmaningar man ställs inför i sin strategiska ledarskapsförsörjning. Då är nyckeln till ett väl genomfört uppdrag en ledare som har goda personliga erfarenheter av liknande situationer.

På Mason finns kontakter med ansvariga experter som hjälper till med underlag för bra beslut och erbjuder lösningar med strategisk ledarskapsförsörjning.


Välj sektor nedan

Kommuner

Ledarrollen är viktig för kommunerna

En tydlig ledare som snabbt kommer in i uppdraget har största betydelse för beslut. Att visa respekt för den demokratiska processen i en politiskt styrd organisation är viktig. Att förstå att det är politikerna som tar beslut och tjänstemannaorganisationen som verkställer.

Kommunchefen är den högste tjänstemannen och leder kommunens förvaltningar. Transparensen är viktig för ledare i kommunal verksamhet och man måste vara bekväm med att tåla att bli synad i varje ögonblick. Offentlighetsprincipen och sekretesslagen har ingen motsvarighet i privat verksamhet.

Mason har framgångsrikt hjälpt kommuner med strategisk ledarskapsförsörjning genom interim management med goda referenser. Mason är certifierad leverantör av prekvalificeringssystemet Sellicha för att uppfylla kraven som leverantör enligt LOU.

Ansvarig på Mason
Jan Andersson
Mason Stockholm
073-357 20 02

Handel

Bygga upp en E-handel, utveckla retail, hitta nya leverantörer, säkerställa att de uppfyller våra krav, flytta en fabrik, bygga upp en marknadsfunktion, internationalisering med förvärv eller etablera säljbolag, utveckla en ny marknad, effektivisera processer som möter grossisternas krav, organisatoriska utmaningar i tillväxt eller att driva ett företag i en turn around, integrera förvärv, ägarförändringar eller genomföra en börsnotering är situationer som kräver unika kompetenser och erfarenheter.

Oavsett inom vilken sektor bolaget är verksamt finns det många likheter i de utmaningar man ställs inför i sin strategiska ledarskapsförsörjning. Det personliga ledarskapet i kombination med framgångsrika erfarenheter av liknande situationer är nycklar till ett väl genomfört uppdrag där en interimschef kan vara en lösning.

Teamet på Mason har en lång och bred erfarenhet av ledande befattningar i tillverkning, handel och distribution för noterade eller ägarledda bolag. Vi erbjuder ledarskapsförsörjning med en stor och bred kompetens på C-nivå av Interim Executives i alla funktioner – i Sverige och internationellt.

Ansvarig på Mason
Göran Granlund
Mason Stockholm
073-357 20 07

Övriga kontakter

Jan Andersson
Mason Stockholm
073-357 20 02
Börje Persson
Mason Jönköping
076-808 65 70

Industri

Exempel på situationer som kräver unika kompetenser och erfarenheter inom industrin: flytta en fabrik, internationalisering, utveckla en ny marknad, organisatoriska utmaningar i tillväxt eller att driva ett företag i en turn around, integrera förvärv, ägarförändringar eller att genomföra en börsnotering.

I samband med digitalisering och andra stora förändringar då produktiviteten ökar snabbt eller nya marknader tillkommer på kort tid uppstår ibland en brist på ledarskap. Detta kan inte lösas med management- konsulter. Här är interimschefer en viktig resurs för att klara den strategiska ledarskapsförsörjningen.

En temporär ledare kan också gå in och komplettera bolagets specialister, som till exempel program- eller projektchefer, för att driva en förändring som leder mot de strategiska målen.

Teamet på Mason har en lång och bred erfarenhet av ledande befattningar i tillverkningsindustrin i Sverige och internationellt. Vi erbjuder lösningar med en stor och bred kompetens på C-nivå av Interim Executives i alla funktioner – i Sverige och internationellt.

Vi erbjuder även specialister som program eller projektchef och tunga projektledare i situationer där en temporär ledare kompletterar bolagets tillgängliga förmåga att driva en förändring för att uppnå strategiska mål.

Ansvarig på Mason
Per-Arne Stenlund
Mason Malmö
076-629 92 77

Övriga kontakter

Jan Andersson
Mason Stockholm
073-357 20 02
Börje Persson
Mason Jönköping
076-808 65 70

Venture Capital

Mason har stor erfarenhet av att arbeta med ledarskapsförsörjning till bolag med olika former av riskkapital som ägare. I värdeskapande åtgärder krävs erfarna ledare inom Finance, HR eller Operations. Personer med stor erfarenhet av att driva förändringar för att öka organisationens prestanda med ett bestående resultat.

Entreprenörer med finansiering via Venture Capital som driver bolag från grunden behöver ofta ledarskapsförsörjning i de olika faser av tillväxt som bolaget genomgår. Sälj och marknad, HR, verksamhetsstyrning och internationalisering är områden som kräver strategisk ledarskapsförsörjning med koppling till bolagets strategiska mål. Temporära ledare som kan landa springande för att ta bolaget till nästa fas i utvecklingen.

Exempelvis kan ett uppdrag som HR chef för en interimschef omfatta att sätta hela HR funktionen på plats med allt vad det innebär för att bolaget ska klara sin tillväxt. HR i ett tillväxt bolag kan gå från ett deltidsuppdrag på några dagar i veckan till ett fullskaligt uppdrag som HR chef.

Att ha rätt personer med på resan i tillväxt är avgörande för bolagets fortsatta utveckling. En viktig del i rollen som temporär HR chef är hjälpa ägarna att gå från det kortsiktiga operativa arbetet till ett ökat focus på strategisk ledarskapsförsörjning kopplat till bolagets strategiska mål.

När HR funktionen är på plats kan styrelsen genomföra en bra rekrytering av en HR chef för en långsiktig lösning.

Ansvarig på Mason
Jan Andersson
Mason Stockholm
073-357 20 02

Turn Around

Hur leder en erfaren interimschef bolag i en turn around? Bolag i en turn around situation är inte på obestånd, men kräver en omställning för att klara en långsiktig överlevnad och utveckling.

Ett framgångsrikt resultat baserat på erfarenheter. Mason har fler än 100 stycken ”turnaround” specialister i nätverket. De har alla dokumenterad erfarenhet av att skapa värde och leda framgångsrika verksamheter.

Erfarenhet. Integritet. Snabba resultat. Mason har arbetat med ledarskapsförsörjning i över 15 år. Mason hjälper företagsledning, ägare och investerare med strategisk ledarskapsförsörjning för att öka organisationens prestanda med ett bestående resultat. Snabbt och trygg är nyckelord för att ta fram lösningar med temporära ledare som kan hantera bolag i en omställning.

 • Snabb och grundlig verksamhets- och situationsanalys som underlag för beslut.
 • En interim CEO/VD/CFO/Specialist med stor erfarenhet inom branschen leder arbetet.
 • Support från specialkompetenser inom Masons nätverk.
 • Snabb implementering av cash-flow-management.
 • Återskapande av förtroende från banker och finansiärer för att vinna tid för genomförandet av förstärkta strategier och ny taktik.
 • Införande av en tydlig kommunikationsplan för alla intressenter.
 • Fira varje framgång

Ansvarig på Mason
Jan Andersson
Mason Stockholm
073-357 20 02

Övriga kontakter

Per-Arne Stenlund
Mason Malmö
076-629 92 77
Börje Persson
Mason Jönköping
076-808 65 70

Private Equity

Mason har stor erfarenhet av att arbeta med ledarskapsförsörjning till bolag med Private Equity som ägare. I värdeskapande åtgärder krävs erfarna ledare inom Finance, HR eller Operations. Förvärv, tillväxt eller turn around situationer med tydliga och erfarna ledare som går in i temporära uppdrag med kort varsel. Personer med stor erfarenhet av att arbeta i bolag med PE – bolag som ägare. Stor erfarenhet av att driva förändringar för att öka organisationens prestanda med ett bestående resultat.

Exempelvis kan ett uppdrag som CFO vara en nyckelposition för att få bolagsstyrning och rapporteringsstruktur på plats. Personer med hög kapacitet och tempo för hantering av likviditet och finansieringsfrågor. Orädda och ifrågasättande med ett tydligt ledarskap och affärsmässighet. Mer controller än acccounting i sin profil och nyckelperson i team med vd.

I vår internationella organisation SMW har vi stor erfarenhet av att arbeta i cross border lösningar tillsammans med PE – bolag och investerare i deras portföljbolag över hela världen.

Ansvarig på Mason
Jan Andersson
Mason Stockholm
073-357 20 02


Rätt person på rätt plats för att öka organisationens prestanda med bestående resultat. Det är vi duktiga på…

”Att få tillgång till en ledare med mångårig erfarenhet som snabbt kommer in i uppdraget tillför ny energi till organisationen med nya perspektiv och ett mervärde till ledningsgruppen.”


Experter

Expatriering förekommer inte med interimschefer, men utstationering, dvs. att ett uppdrag har sin placering utanför Sverige är alltmer vanligt. Viktiga frågor för en interimschef och uppdragsgivare är t.ex. sjukförsäkring och lokala skatter.

Även om interimschefen driver sin verksamhet i eget bolag så måste man ha koll på det lokala regelverket och vad som händer om man blir sjuk i utlandet. Här har vi ett utvecklat samarbete med Deloitte och Grant Thornton där vi kan vägleda klienter till beslut om lösningar.

Referenser

Mason har ett omfattande kontaktnät med personliga referenser hos uppdragsgivare där vi har möjlighet att ge exempel på genomförda uppdrag. Vi brukar säga att ledningsgruppen är vår marknadsplats. Det är också där interim management hör hemma. Vår absoluta styrka har vi i befattningar som är exekutiva, eller där uppdraget kräver en exekutiv erfarenhet.

Vi har med framgång genomfört uppdrag i de flesta branscher och befattningar, med spets på tillverkande industri. Internationellt har vi en ledande position i vårt partnership SMW med leveranskapacitet i Europa, Asien och USA. På ett flertal lokala marknader kan vi även erbjuda chefsrekrytering.


International partnership

We are proud to be a member of SeniorManagementWorldwide ('SMW').

SMW is a unique partnership of likeminded specialist interim executive resourcing firms, aligned to the urgent needs of organisations of all sizes and across all sectors all over the world. We are operating in partnership under common principles and standards of excellence.

Today SMW offers the strongest and deepest network of top flight interim executives available anywhere in the world giving our clients genuinely global reach.


Kraven på ”snabbt och tryggt” är lika viktiga i offentlig som i privat verksamhet.
© 2017 Mason Management