Ny upplaga av Guiden

Med 25 års erfarenhet i branschen har teamet på Mason varit föregångare på många områden för att utveckla branschen för interim management i Sverige och internationellt. Idag levererar Mason strategisk ledarskapsförsörjning med interim executives i Sverige och med partners i 19 länder.

Mason ger ut Guide till interim management för att lära kunderna att använda Masons och branschens tjänster samt ge interimschefer en vägledning till gemensamma värderingar i branschen. Guiden baseras på marknadsundersökningar i Sverige och internationellt med personliga intervjuer med både uppdragsgivare och interimschefer.

En interimschef i organisationen är en strategisk ledarskapsförsörjning som kopplar till uppdragsgivarens strategiska mål där varje behov och varje lösning är unik.
En interimschef är en operativ ledare med resultatansvar som vitaliserar organisationen när uppdraget genomförs.

Vi hoppas ni finner Guide till interim management intressant och värdefull i ert arbete.
Vi distribuerar Guide till interim management via Adlibris.

Köp boken på Adlibris