Oavsett inom vilken bransch uppdragsgivaren är verksam finns det många likheter i de utmaningar man ställs inför i sin strategiska ledarskapsförsörjning. Då är nyckeln till ett väl genomfört uppdrag en ledare som har goda personliga erfarenheter av liknande situationer