Vi hittar din organisations potential med Interim HR

Vi erbjuder marknadens bästa och mest heltäckande lösningar inom Interim HR. Vi levererar Interim HR, Interim CHRO och Interim HR Business Partners på deltid, heltid och i olika projekt. När du anlitar en Interim CHRO från oss kan du vara trygg med att du får den kompetens du behöver.

Befinner sig ert bolag mellan två HR-chefer eller är HR-specialisten tjänstledig? Då behöver ni en Interim HR Manager eller en Interim CHRO. Vår syn på HR Interim Management är enkel, du har ett temporärt men ändå permanent behov av en kvalificerad Interim HR.

Hitta rätt Interim HR

Kontakta oss om ni har behov
av en Interim HR

Vi återkommer inom några timmar.

När behöver du en Interim Hr?

⦁ När du behöver rätt kompetens på plats snabbt

⦁ När du ska utveckla organisationen

⦁ När du vill maximera potentialen i organisationen

⦁ När du står i förändringsarbete

⦁ När specialistkompetens efterfrågas

⦁ Inför större HR-projekt /implementeringar

⦁ Vid föräldraledighet, tjänstledighet & sjukskrivning

Läs mer

”Interim HR har en unik profil, ett tydligt ledarskap och en stark egen drivkraft.”

Söker du en Interim HR Business Partner?

En Interim HR Business Partner kan erbjuda ett proaktivt och management stöd i din organisation. De har vana av att arbeta affärsnära och besitter stor kompetens inom HR. Rollen ställer i många fall höga krav på relationsskapande.

Att kunna stötta organisationen och fungera som bollplank till chefer och medarbetare i HR‑relaterade frågor är en självklarhet. Det gäller oavsett om det rör det dagliga löpande arbetet eller att utveckla och driva förändring.

Kontakta oss