Vi levererar erfarna Interim CFO som tillför ny dynamik

Rätt Interim CFO får verksamheten att må så bra som möjligt. Med stor kunskap, lång erfarenhet samt specialkompetens har en CFO förmågan att se bakom siffror och hitta vad som kan förbättras alternativt förhindras för satt få verksamheten att utvecklas i rätt riktning. På alla bolag pågår det en ständig utveckling som rör nya affärsideér, smartare arbetssätt, analyser om förväntningar på framtiden och en plan hur det ska uppnås.. Med rätt Interim CFO blir det arbetet ännu vassare och skapar en positiv skillnad för verksamheten.

Står ni inför ett förändringsarbete av något slag, så kan vi hjälpa er att hitta en Interim CFO. Med ett unikt nätverk av toppkandidater kan vi hjälpa er att hitta rätt person för utmanande uppdrag.

Hitta rätt Interim CFO

Kontakta oss om ni har behov
av en Interim CFO

Vi återkommer inom några timmar.

Hur kan en Interim CFO göra skillnad?

En interim CFO kan göra skillnad på flera sätt, inklusive att bidra till att förbättra företagets finansiella resultat och strategier. Rätt person kan hjälpa till att stabilisera företagets ekonomi när det befinner sig i en kris, minska kostnader, förbättra kassaflödet och förhindra onödig utgifter. En interim CFO kan också arbeta med ledningsgruppen för att utveckla en omfattande finansiell strategi som säkerställer att företaget går i rätt riktning.

Läs mer

”En Interim CFO har en unik profil, ett tydligt ledarskap och en stark egen drivkraft.”

Ta hjälp av en Interim CFO

Mason är er samarbetspartner när ni behöver en tillfällig förstärkning i ledningen av en Interim CFO. Interimscheferna i vårt nätverk har en långtgående bakgrund inom liknande roller och uppdrag. Med erfarenhet inom CFO kombinerat med tidigare ledarskapsroller, kan dessa individer leverera i både den operativa verksamheten och på strategisk nivå.

Kontakta oss