Vi levererar erfarna Interim CFO som tillför ny dynamik

Rätt Interim CFO får verksamheten att må så bra som möjligt. Med stor kunskap, lång erfarenhet samt specialkompetens har en CFO förmågan att se bakom siffror och hitta vad som kan förbättras alternativt förhindras för satt få verksamheten att utvecklas i rätt riktning. På alla bolag pågår det en ständig utveckling som rör nya affärsideér, smartare arbetssätt, analyser om förväntningar på framtiden och en plan hur det ska uppnås.. Med rätt Interim CFO blir det arbetet ännu vassare och skapar en positiv skillnad för verksamheten.

Står ni inför ett förändringsarbete av något slag, så kan vi hjälpa er att hitta en Interim CFO. Med ett unikt nätverk av toppkandidater kan vi hjälpa er att hitta rätt person för utmanande uppdrag.

Hitta rätt Interim CFO

Kontakta oss om ni har behov
av en Interim CFO

Vi återkommer inom några timmar.

Vem passar som Interim CFO?

Du är van vid strategiskt arbete där du innehar det yttersta ansvaret för bolaget affärsutveckling och ekonomiska styrning. Det innebär rapportera ekonomifunktionens arbete till VD och styrelse med arbete att utforma och utveckla arbetssätt, rutiner och riktlinjer.

I detta strategiska arbetet innefattas uppgifter såsom: budgetering, uppföljning samt analyser, verksamhetsstyrning, affärsutveckling och ett ytterst övergripande ansvar för siffrorna i den löpande redovisning inkluderat bokslut och årsredovisningar.

Läs mer

”En Interim CFO har en unik profil, ett tydligt ledarskap och en stark egen drivkraft.”

Ta hjälp av en Interim CFO

Mason är er samarbetspartner när ni behöver en tillfällig förstärkning i ledningen av en Interim CFO. Interimscheferna i vårt nätverk har en långtgående bakgrund inom liknande roller och uppdrag. Med erfarenhet inom CFO kombinerat med tidigare ledarskapsroller, kan dessa individer leverera i både den operativa verksamheten och på strategisk nivå.

Kontakta oss