Vi levererar erfarna nytänkande Interim CIO

Vi erbjuder Interim CIO som får verksamheten att växa när en organisation behöver nytänkande eller stora förändringar. En Interim CIO hjälper verksamheten att utnyttja teknik till företagets konkurrensfördel. En Interim CIO är en expert-teknologiledare med stor kunskap, lång erfarenhet samt specialkompetens. En CIO har förmågan att se bakom siffror och hitta vad som kan förbättras alternativt förhindras för satt få verksamheten att utvecklas i rätt riktning.

Interim CIO är specialister på att skära igenom komplexiteten och leverera IT-projekt i tid och budget. De ger extern kompetens och erfarenhet och högspecialiserad kunskap inom individuell teknik och smarta integrerade lösningar. I slutändan navigerar IT-mellanliggande utmaningar och fallgropar för att bidra till konkurrensfördelar.

Står ni inför ett förändringsarbete av något slag, så kan vi hjälpa er att hitta en Interim CIO. Med ett unikt nätverk av toppkandidater kan vi hjälpa er att hitta rätt person för utmanande uppdrag.

Kontakta oss

Vem passar som Interim CIO?

En interim CIO måste ha förmågan att se möjligheter och utveckla verksamheten med hjälp av effektiva tekniska lösningar. Många uppdrag kräver erfarenhet att genomföra digitalisering i komplexa miljöer och att driva förändringsarbeten som påverkar stora delar av verksamheten.

En interim CIO ansvarar för ledarskap, att leda out- eller insourcing, digitalisering, driva upphandlingar och mäta resultat. Att leda i förändring innebär att man som Interim CIO på ett strukturerat sätt vägleder organisationen och intressenter från nuläget till det mål man önskar uppnå.

Läs mer

“Interima CIO driver verksamheter med moderna tekniska lösningar”

Ta hjälp av en Interim CIO

Mason är er samarbetspartner när ni behöver en tillfällig förstärkning i ledningen av en Interim CIO. Interim CIO i vårt nätverk har en långtgående bakgrund inom liknande roller så som att säkerställa effektiva och fungerande IT-system.

Med erfarenhet inom CIO kombinerat med tidigare ledarskapsroller, kan dessa individer leverera i både den operativa verksamheten och på strategisk nivå genom att driva teknisk strategi.

Kontakta oss