Private Equity

Mason har stor erfarenhet av att arbeta med ledarskapsförsörjning till bolag med Private Equity som ägare. I värdeskapande åtgärder krävs erfarna ledare inom Finance, HR eller Operations. Förvärv, tillväxt eller turn around situationer med tydliga och erfarna ledare som går in i temporära uppdrag med kort varsel. Personer med stor erfarenhet av att arbeta i bolag med PE – bolag som ägare. Stor erfarenhet av att driva förändringar för att öka organisationens prestanda med ett bestående resultat.

Exempelvis kan ett uppdrag som CFO vara en nyckelposition för att få bolagsstyrning och rapporteringsstruktur på plats. Personer med hög kapacitet och tempo för hantering av likviditet och finansieringsfrågor. Orädda och ifrågasättande med ett tydligt ledarskap och affärsmässighet. Mer controller än acccounting i sin profil och nyckelperson i team med vd.

I vår internationella organisation SMW har vi stor erfarenhet av att arbeta i cross border lösningar tillsammans med PE – bolag och investerare i deras portföljbolag över hela världen.

När HR funktionen är på plats kan styrelsen genomföra en bra rekrytering av en HR chef för en långsiktig lösning.

Vill du få de senaste nyheterna?

Missa inget, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Prenumerera