Interim CEO för en turnaround i er verksamhet

När en Interim CEO tillsätts står verksamhetens lönsamhet i fokus då rätt Interim CEO får verksamheten att prestera på toppnivå. Våra Interim VD har lång gedigen erfarenhet av vd-roller och landar snabbt i uppdraget genom att använda sin erfarenhet av hur verksamhetens organisation fungerar.

Med stor kunskap, lång erfarenhet samt specialkompetens har en CEO förmågan att analysera siffrorna och hitta vad som kan förbättras alternativt förhindras genom en förändring av verksamheten. Ni kan förvänta er en Interim VD som är van vid att snabbt sätta sig in i nya situationer med stöd från övriga medlemmar i ledningsgruppen. En Interim VD kommer snabbt att identifiera vilka förändringar som måste genomföras för att nå önskad lönsamhet. 

Står ni inför ett behov av förändring av något slag hjälper vi er att hitta en Interim CEO. Med ett unikt nätverk av toppkandidater kan vi hjälpa er att hitta rätt person för utmanande uppdrag.

Hitta rätt Interim CEO

Kontakta oss om ni har behov
av en Interim CEO

Vi återkommer inom några timmar.

Vem passar som Interim CEO?

En Interim CEO är en person som utsetts av ett företags styrelse för att påta sig rollen som vd under en övergångstid eller som ett resultat av plötsligt avgång från företagets tidigare VD. Du är van vid strategiskt arbete där du innehar det yttersta ansvaret för bolaget affärsutveckling och ekonomiska styrning för en turnaround.

För att fylla toppsätet med rätt Interim VD rekommenderar experter en strategi som balanserar "business as usual" med taktik som erkänner och anpassar sig till situationens ovanliga karaktär. Och det är inte ett jobb för vem som helst. Interim CEO måste gå in med ett komplett utbud av strategiska och ledande färdigheter - och det kommer att göra omställningen effektiv.

Läs mer

”En Interim CEO identifierar omedelbara sårbarheter och ser till att aktuell eller väntande kritisk punkter inte missas.”

Interim VD som skapar en positiv turnaround

Mason är er samarbetspartner när ni behöver en Interim VD för en turnaround. Interimscheferna i vårt nätverk har en långtgående bakgrund inom liknande roller och uppdrag. Med erfarenhet inom CEO kombinerat med tidigare ledarskapsroller, kan våra Interim VD leverera en turnaround för ert företag på ett effektivt och smidigt sätt.

Kontakta oss