Vi levererar erfaren Interim Redovisningschef som tillför ny dynamik

Att arbeta som Interim Redovisningschef kräver både en unik spets och bredd i sin kompetens. Rätt Interim Redovisningschef har mod och förmåga att genomföra de förändringar som verksamheten har behov av. Med gedigen kunskap, erfarenhet och en värdefull spetskompetens har en Interim Redovisningschef förmågan att se bakom siffror och hitta vad som kan förbättras alternativt förhindras för att få verksamheten att utvecklas i rätt riktning.

Söker du en Interim Redovisningschef?

Vi har kvalificerade interim redovisningschefer som är vana att ha övergripande redovisningsansvar tillsammans med ett tydligt och stabilt ledarskap. På så vis hjälper vi dig att hitta rätt Interim Redovisningschef för utmanande uppdrag.

Hitta rätt Interim Redovisningschef

Kontakta oss om ni har behov
av en Interim redovisningschef

Vi återkommer inom några timmar.

Situationer då företag behöver en Interim Redovisningschef

Företag kan behöva en interim redovisningschef under flera olika situationer, bland annat:


- Ledningsförändringar
- Snabb expansion och tillväxt
- Förändringar i lagstiftning och regler
- Implementering av nytt redovisningssystem

En interim redovisningschef kan hjälpa till med att hantera företagets finansiella rapportering och bokföring, säkerställa att företaget följer riktlinjer och regler, hjälpa till med tekniskt arbete kring nya system och processer. Med hjälp av en interim redovisningschef kan företag säkerställa att de har en stabil och kvalitativ redovisningsfunktion även under förändringar och övergångsperioder.

Läs mer

”En Interim Redovisningschef har en unik profil, ett tydligt ledarskap och en stark egen drivkraft.”

Ta hjälp av en Interim Redovisningschef

Mason är er samarbetspartner när ni behöver en tillfällig förstärkning i ledningen av en Interim Redovisningschef. Interimscheferna i vårt nätverk har en långtgående bakgrund inom liknande roller och uppdrag. Med erfarenhet inom redovisning kombinerat med tidigare ledarskapsroller, kan dessa individer leverera i både den operativa verksamheten och på strategisk nivå.

Kontakta oss