Interim VD – för en ökad lönsamhet i er verksamhet

En Interim VD är en erfaren VD som tillträder med sin expertis och med kort varsel. Med verksamhetens lönsamhet i fokus levererar rätt person på resultat och tar bolaget till nästa nivå. Masons kandidater har lång erfarenhet av vd-roller och landar snabbt i uppdraget genom att använda sin erfarenhet av hur verksamhetens organisation fungerar.

När ett akut eller planerat behov av rätt person uppstår, finns vi här och hjälper er att ta fram kvalificerad Interim VD, någon som snabbt sätter sig in i er verksamhet och levererar resultat. En kandidat från Mason har stor erfarenhet av att genomföra tunraround av verksamheten och arbetar både strategiskt och på detaljnivå. Genom det arbetssättet förstår personen verksamhetens utvecklingsbehov bättre och kan därmed driva förändringsarbetet framåt.

Söker din verksamhet en Interim VD?

Med ett unikt nätverk av toppkandidater har vi rätt person för utmanande uppdrag och hjälper er ta fram den bästa matchningen.

Hitta rätt Interim VD

Kontakta oss om ni har behov
av en Interim VD

Vi återkommer inom några timmar.

Vad gör en interim VD?

En interim VD är en tillfällig chef som anlitas för att leda ett företag under en begränsad tid. Uppdraget kan inkludera att hantera en kris, genomföra en turnaround eller driva tillväxt. Interim VD analyserar inte bara situationen utan implementerar också nödvändiga förändringar, och deras arbete kan omfatta allt från kostnadsreduceringar till att förbättra kommunikation och transparens inom organisationen. Deras erfarenhet och objektiva synsätt gör dem till ovärderliga tillgångar under kritiska affärsutmaningar och omställningsperioder.

Tillfällen där en interim VD gör skillnad

En interim VD kan framförallt bidra till att stabilisera ett företag som befinner sig i en kris eller vid en omstrukturering. Genom att ta över ledarskapet vid en finansiell kris kan personen vidta åtgärder för att minska förlusterna och återställa lönsamheten. På samma sätt kan personen hantera en omstrukturering genom att identifiera ineffektiviteter och ta bort onödiga kostnader.
Rätt person kan också hjälpa företag att genomföra förändringar under en övergångsperiod. Genom att ta ledarskapet kan de introducera nya strategier och initiativ för att förbättra företagets verksamhet och hjälpa till att anpassa sig till nya marknadsförhållanden.

Läs mer

”En Interim VD ser verksamhetens helhet och har förmågan att leverera resultat från start.”

Skapar stark tillväxt

Mason är er samarbetspartner när ni behöver rätt person för stark tillväxt. Kandidaterna i vårt nätverk har en långtgående bakgrund inom liknande roller och uppdrag. Med erfarenhet inom VD kombinerat med tidigare ledarskapsroller, kan våra kandidater leverera stark tillväxt för ert företag på ett effektivt och smidigt sätt.

Kontakta oss