GDPR

Vi är skyldiga enligt GDPR det s.k. datalagringsdirektivet i EU att få ditt samtycke att lagra dina uppgifter.

Vårt syfte med att lagra dina personuppgifter är att kunna marknadsföra dig som interimschef i samarbete med Mason. Dina svar i webbformuläret och dina personuppgifter, CV mm lagras i Zoho som är vårt CRM system. Vi hanterar dina uppgifter med hög integritet och lämnar inte dina uppgifter vidare i något sammanhang utan ditt samtycke.