Våra interimschefer

  • Våra interimschefer har gjort ett aktivt val i den personliga karriärutvecklingen. 85 % av interimscheferna har tagit ett medvetet beslut att arbeta som interimschef som alternativ till anställning.
  • Medelåldern på våra interimschefer i Sverige är ca 50 år.
  • Våra interimschefer arbetar genom egna bolag och är validerade och associerade till Masons nätverk. Nätverket ger förutsättningar för kvalificerade uppdrag, en kollegial kontakt och tillgång till samarbetspartners med specialistkompetens.
  • Våra uppdrag löper ofta från 6 månader till mer än ett år. Befattningen är ofta på exekutiv nivå eller interim vd och ledare i en funktion som ingår i ledningsgruppen. Uppdragen är i situationer där klienten inte kan anställa, eller vill tillföra en högre kompetens för att vitalisera organisationen.
  • Dock kan ett interimsuppdrag övergå till en anställning om båda parter är överens om detta.
  • Att anlita en interimschef på try-hire basis, är ofta ett bra alternativ när det antingen inte finns tid för en rekrytering, eller behov på sikt av en tillsvidareanställd.

Kontakta oss om ni har behov
av en Interimchef

Vi återkommer inom några timmar.

Varför anlita en interimschef

I en snabbt föränderlig affärsvärld kan behovet av ledarskap uppstå plötsligt och oväntat. Att anlita en interimschef kan vara den optimala lösningen för att säkerställa kontinuitet och stabilitet under sådana perioder.

Snabbhet och flexibilitet

Interimschefer kan vara på plats inom några dagar och anpassar sig snabbt till nya arbetsmiljöer. Deras kontrakt är flexibla och kan justeras utifrån företagets behov, vilket innebär att du bara betalar för den tid och de insatser som faktiskt krävs.

Hög kompetens och objektivitet

Med bred erfarenhet från olika företag och branscher  erbjuder en interimschef insikter och effektiviseringar som kan vara svåra att identifiera inifrån organisationen. Deras externa perspektiv innebär också att de kan ge ärliga och opartiska råd, fria från interna politiska hänsynstaganden.

Självgående och professionella

En kvalificerad interimschef kräver minimal onboarding. De är vana att arbeta både självständigt och att ta ansvar för det ledarskap som krävs i rådande situation och leverera resultat snabbt och effektivt.

Ideala för krissituationer

Vid plötsliga händelser som sjukdom, konflikter eller avgång av intern chef kan en interimschef fungera som en stabiliserande kraft. De kan objektivt hantera kriser och leda organisationen genom utmanande tider med erfarenhet och lugn.

Genom att anlita en interimschef får ditt företag tillgång till en mångsidig, erfaren och flexibel ledare som kan hantera både  operativ drift och strategiska utmaningar, vilket ger organisationen en nödvändig stabilitet och riktning.

Vårt nätverk

Vårt nätverk av associerade interimschefer består idag av ca 3000 personer och omfattar kompetenser på ledningsnivå med erfarenhet av de flesta branscher. Interimscheferna valideras i vår urvalsprocess där vi säkerställer kompetens och ledarprofil innan interimscheferna associeras till Mason. Våra interimschefer kännetecknas av hög kapacitet och en operativ skicklighet i ledarskapet.

Läs mer

”En interimschef har en unik profil, ett tydligt ledarskap och en stark egen drivkraft.”

Viktiga egenskaper för en interimschef

⦁ Senior ledare med hög kapacitet och dokumenterad erfarenhet på ledningsnivå

⦁ Hög och bred kompetens med operativ skicklighet i ledarskapet som interim vd

⦁ Professionella interimschefer med stort engagemang och djup kompetens, inte bara duktiga generalister

⦁ Förmåga att tillföra stor kompetens och värde från första dagen i uppdraget

⦁ Komfortabla med arbetssättet och drivs av att få nya erfarenheter från olika organisationer

⦁ Interim vd - Flexibla, ödmjuka och lyhörda med stor management förmåga

⦁ Landar springande i uppdragen

Kontakta oss

Hitta rätt interimschef

Mason Executive Interim erbjuder en unik lösning för företag som står inför utmaningar och behöver en erfaren ledare med kort varsel, med oss kan ni räkna med att ha en interimschef på plats inom några dagar. En interimschef i vårt nätverk har bred kunskap och erfarenhet från olika branscher och har bevisat framgång i att hantera komplexa situationer och leda företag genom förändringar. Med rätt kompetens sätter sig han eller hon snabbt in i verksamheter och tar fram nya lösningar och idéer.

Om ditt företag befinner sig i en kritisk situation, såsom övergång till nya marknader eller omorganisering, kan en interimschef från Mason Executive Interim göra skillnaden. De bringar in en frisk syn på situationen och arbetar tillsammans med ditt team för att säkerställa att ditt företag fortsätter att växa och utvecklas.

Välj Mason Executive Interim när du behöver en pålitlig och vass interimschef som kan agera snabbt och effektivt för att lösa utmaningar och ta ditt företag till nästa nivå.