Våra interimschefer

  • Våra interimschefer har gjort ett aktivt val i den personliga karriärutvecklingen. 85 % av interimscheferna har tagit ett medvetet beslut att arbeta som interimschef som alternativ till anställning.
  • Medelåldern på våra interimschefer i Sverige är ca 50 år.
  • Våra interimschefer arbetar genom egna bolag och är validerade och associerade till Masons nätverk. Nätverket ger förutsättningar för kvalificerade uppdrag, en kollegial kontakt och tillgång till samarbetspartners med specialistkompetens.
  • Våra uppdrag löper ofta från 6 månader till mer än ett år. Befattningen är ofta på exekutiv nivå eller interim vd och ledare i en funktion som ingår i ledningsgruppen. Uppdragen är i situationer där klienten inte kan anställa, eller vill tillföra en högre kompetens för att vitalisera organisationen.
  • Dock kan ett interimsuppdrag övergå till en anställning om båda parter är överens om detta.
  • Att anlita en interimschef på try-hire basis, är ofta ett bra alternativ när det antingen inte finns tid för en rekrytering, eller behov på sikt av en tillsvidareanställd.

Kontakta oss

Vårt nätverk

Vårt nätverk av associerade interimschefer består idag av ca 2000 personer och omfattar kompetenser på ledningsnivå med erfarenhet av de flesta branscher. Interimscheferna valideras i vår urvalsprocess där vi säkerställer kompetens och ledarprofil innan interimscheferna associeras till Mason. Våra interimschefer kännetecknas av hög kapacitet och en operativ skicklighet i ledarskapet.

Läs mer

”En interimschef har en unik profil, ett tydligt ledarskap och en stark egen drivkraft.”

Viktiga egenskaper för en interimschef

⦁ Senior ledare med hög kapacitet och dokumenterad erfarenhet på ledningsnivå

⦁ Hög och bred kompetens med operativ skicklighet i ledarskapet som interim vd

⦁ Professionella interimschefer med stort engagemang och djup kompetens, inte bara duktiga generalister

⦁ Förmåga att tillföra stor kompetens och värde från första dagen i uppdraget

⦁ Komfortabla med arbetssättet och drivs av att få nya erfarenheter från olika organisationer

⦁ Interim vd - Flexibla, ödmjuka och lyhörda med stor management förmåga

⦁ Landar springande i uppdragen

Kontakta oss