Venture Capital

Mason har stor erfarenhet av att arbeta med ledarskapsförsörjning till bolag med olika former av riskkapital som ägare. I värdeskapande åtgärder krävs erfarna ledare inom Finance, HR eller Operations. Personer med stor erfarenhet av att driva förändringar för att öka organisationens prestanda med ett bestående resultat.

Entreprenörer med finansiering via Venture Capital som driver bolag från grunden behöver ofta ledarskapsförsörjning i de olika faser av tillväxt som bolaget genomgår. Sälj och marknad, HR, verksamhetsstyrning och internationalisering är områden som kräver strategisk ledarskapsförsörjning med koppling till bolagets strategiska mål. Temporära ledare som kan landa springande för att ta bolaget till nästa fas i utvecklingen.

Exempelvis kan ett uppdrag som HR chef för en interimschef omfatta att sätta hela HR funktionen på plats med allt vad det innebär för att bolaget ska klara sin tillväxt. HR i ett tillväxt bolag kan gå från ett deltidsuppdrag på några dagar i veckan till ett fullskaligt uppdrag som HR chef.

Att ha rätt personer med på resan i tillväxt är avgörande för bolagets fortsatta utveckling. En viktig del i rollen som temporär HR chef är hjälpa ägarna att gå från det kortsiktiga operativa arbetet till ett ökat focus på strategisk ledarskapsförsörjning kopplat till bolagets strategiska mål.

När HR funktionen är på plats kan styrelsen genomföra en bra rekrytering av en HR chef för en långsiktig lösning.

I vår internationella organisation SMW har vi stor erfarenhet av att arbeta i cross border lösningar tillsammans med PE – bolag och investerare i deras portföljbolag över hela världen.

 

Vill du få de senaste nyheterna?

Missa inget, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Prenumerera