Turnaround

Hur leder en erfaren interimschef bolag i en Turnaround? Bolag i en Turnaround situation är inte på obestånd, men kräver en omställning för att klara en långsiktig överlevnad och utveckling.

Ett framgångsrikt resultat baserat på erfarenheter. Mason har fler än 100 stycken Turnaround specialister i nätverket. De har alla dokumenterad erfarenhet av att skapa värde och leda framgångsrika verksamheter.

Erfarenhet. Integritet. Snabba resultat. Mason har arbetat med ledarskapsförsörjning i över 15 år. Mason hjälper företagsledning, ägare och investerare med strategisk ledarskapsförsörjning för att öka organisationens prestanda med ett bestående resultat. Snabbt och trygg är nyckelord för att ta fram lösningar med temporära ledare som kan hantera bolag i en omställning.

  • Snabb och grundlig verksamhets- och situationsanalys som underlag för beslut.
  • En interim CEO/VD/CFO/Specialist med stor erfarenhet inom branschen leder arbetet.
  • Support från specialkompetenser inom Masons nätverk.
  • Snabb implementering av cash-flow-management.
  • Återskapande av förtroende från banker och finansiärer för att vinna tid för genomförandet av förstärkta strategier och ny taktik.
  • Införande av en tydlig kommunikationsplan för alla intressenter.
  • Fira varje framgång

 

Vill du få de senaste nyheterna?

Missa inget, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Prenumerera