När du väljer Mason

Vi erbjuder ledarskapsförsörjning med Interim Management i Sverige och internationellt. Rätt person på rätt plats för att öka organisationens prestanda – med bestående resultat – det är vi duktiga på.

Våra uppdragsgivare är ägarledda, private equity eller noterade bolag i Sverige och internationellt. Men även offentliga verksamhet och kommuner börjar mer och mer förstå värdet av att använda interimschefer med hög grad av flexibla lösningar i organisationen.

Med oss får du en omedelbar tillgång till en stor och bred kompetens för unika lösningar till unika behov. Vår utvecklade affärsprocess är paketerad för att kunna presentera en lösning inom 1-3 arbetsdagar.

Mason startades 2002 men teamet har erfarenhet av att arbeta med Interim Management sedan början av 90-talet. Rätt kaliber, bästa matchning och snabbhet är nyckelord för den optimala lösningen med interimschefer.

”Vår grundliga metodik borgar för att kunden blir nöjd. Allt handlar om att hitta rätt person!”

Vår metod

PERSONLIGT — Vårt arbete bygger på förtroende och personliga relationer med både klienter och interimschefer.

SPETSKOMPETENS — Vårt nätverk består av interimschefer och partners som näringslivsorganisationer, handelskammare och revisionsföretag.

INTERNATIONELLT — Vår internationella organisation ger omedelbar respons med hög professionalitet.

SNABBT OCH TRYGGT — Vår metodik i urval, matchning och uppdrag säkerställer kompetens och kvalitet.

TRANSPARENT — Vi har två kunder i varje uppdrag – uppdragsgivaren och interimschefen.

Kontakta oss

Hur arbetar vi?

Med oss får du ett personligt möte inom 24 timmar för att gå igenom uppdragsförfrågan vilket är viktigt för att förstå hur vi kan hjälpa till bäst. Vi levererar en lösning - inte en bunt med cv. Vi har arbetat med Interim Management sedan 1991 och går i täten för branschen i Sverige.

⦁ Uppdragsbekräftelse som visar att vi har förstått komplexiteten i uppdragsförfrågan. Sekretess i uppdraget, matchning av kvalificerade interimschefer med omfattande referenser för att matcha rätt person till en lösning.

⦁ Tydliga avtal med klient och interimschef för uppdraget – med allmänna leveransvillkor och en uppförandekod - Code of conduct – från början till slut.

⦁ Varje uppdrag har två kunder – klienten och interimschefen. Det kräver full transparens i varje uppdragsavtal.

⦁ Ansvarsförsäkring från leverantören är viktigt och är en kvalitetsfaktor vid val av leverantör.

⦁ Tydlig metodik för kvalitetssäkring och uppföljning – från start till genomförande och avslut.

⦁ Att ”landa springande i uppdraget” - är vår definition på en tydlig och bra introduktion som säkerställer att interimschefens två första veckor på plats ger en bra start i uppdraget.