Att arbeta som interim dominerar bland exekutiva ledare. 

Global kompetensbrist, en önskan om flexibilitet och företagens behov av spetskompetens under begränsad tid driver utvecklingen mot uppdragsorienterade anställningsformer. Med en interims lösning får företag rätt kompetens på rätt plats, vid rätt tidpunkt.

Interima lösningar blir allt vanligare

Branschen för ledare på interimnivå har expanderat kraftigt. Mycket beror på hur arbetslivet har förändrats och hur det faktiskt ser ut idag. Anställningarna är annorlunda och människor stannar generellt kortare tid på sina arbetsplatser. Yrkeslivet handlar mer om personlig utveckling och mindre om ett trygghetsbehov. Både dagens organisationer och kandidater förespråkar flexibilitet, vilket även är det som efterfrågas i både val av arbetsgivare och personalbehov. Tiden är knapp, kraven höga och effektivitet är A och O. Det har i sin tur lett till att allt fler gediget erfarna, operativa ledare väljer en roll som interim framför en anställning. 

De personer som tar sig an rollen som exekutiv ledare är erfarna, självgående och kan i stort sett på egen hand sätta sig in i både en roll och organisation och därefter lösa en uppgift. Lösningen nås tack vare erfarenhet. Längden på uppdragen de väljer att genomföra varierar, ibland kan det vara en kortare period, så som några månader, och ibland en längre period på några år. Personen är vanligtvis sin egen, och väljer därmed själv sina uppdrag. Det innebär en roll som egen företagare, något som ses som en stor fördel för flera kandidater. I interimsbranschen är flexibiliteten stor och möjligheterna oändliga. 

Unik och värdefull spetskompetens

Tack vare sin gedigna erfarenhet, vet interimschefen i vilka organisationer som han eller hon fungerar i och drivs av att avlasta, förändra eller förbättra. På så sätt utvecklas en helt unik spetskompetens som medför ett stort värde, både för interimschefen själv samt för flera framtida uppdragsgivare. 

Erfarenheten bakom rätt person är stor och mycket kan åstadkommas på kort tid. Det gör att personen känner sig trygg och bekväm för att utsättas för mycket svåra och utmanande situationer. De komplexa situationer bygger på ett förändringsarbete som behöver genomföras.

Interimsbranschen lockar mer än anställning

Varför fler erfarna ledare väljer att ta sig an en roll som exekutiv interim istället för en anställning beror delvis på flexibiliteten och de valmöjligheter som finns. Det finns en attraktivitet att välja bort anställning och ta klivet in i interimsbranschen där det råder en vidd av spännande och varierande uppdrag. Det i kombination med möjligheten att fungera som sin egen, gör att allt fler blir intresserade av att arbeta som interim. Att det även på egen hand går att skapa en personlig erfarenhetsbank som är unik och har en hög efterfrågan hos flera organisationer är också något som lockar. Men framförallt är den stora vinningen det kontaktnät som skapas på kort tid och ger ett brett nätverk i flera olika verksamheter.

Att våga utmana eller prova nya idéer förändras när man inte är lika länge på en arbetsplats. Det är även mer lättillgängligt att nå bättre och högre resultat i bolagen som exekutiv interim jämfört med en anställd ledare. Delvis beror det på att det finns tydliga uppdrag i grunden eller att det är interimschefens uppgift att formulera uppdraget och vägen till lösningen. Förväntningarna ligger på några fokusområden där det gäller att leverera skarpt på kort tid. Det skiljer sig något från att ha en anställning där det är viktigare att leverera värden på lång sikt. Att leverera skarpt på kort tid har enligt många ledare en större tjusning. 

Interimsbranschen vinner mark

Interimsbranschen är en framtidsbransch med en stark tillväxt. Upplägget är något som passar både företaget som individen. Organisationer ser ofta fördelen med att ta in specifik kompetens på rätt plats i rätt tid. Samtidigt som det för individen är bra att utveckla ett leveranstänkande mot kund som givetvis måste förädlas. Det tänket gör en ledare på interimnivå mer driven i sitt uppdrag.

Vill du få de senaste nyheterna?

Missa inget, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Prenumerera