Vår uppdragsgivare tillhör pionjärerna i sin bransch, med en hundraårig utveckling från ett lokalt företag till ett rikstäckande bolag på en rad orter, inom områdena entreprenad, projekt- och systemutveckling, produktion och service.

Produkterna bygger på ett egenutvecklat, patenterat system med lägre klimatavtryck, i form av kundanpassade moduler i limträ. Produktionen har nyligen flyttats till nyförvärvade produktionslokaler i sydöstra Småland. Organisationen omfattar ett 60-tal anställda med produktionspersonal och tjänstemän. Produktionen bedrivs för närvarande i två-skift och antal anställda bedöms öka under 2024, både vad gäller produktionspersonal och tjänstemän.

Tillverkningsprocessen med träbearbetning är ny och fortfarande under intrimning, där kvalitetsfrågorna tillhör ett av dina centrala ansvarsområden. Den nya produktionsorganisationen kräver särskild analys och du kommer initialt att ha ett nära samarbete med koncernledning kring den övergripande organisationsutformningen. Nuvarande affärssystem skall ersättas med affärssystem Monitor, där din input till projektansvarig kommer att bli en väsentlig del i implementeringen.

Vi söker en Interim Produktionschef till produktionsenheten i södra Småland med tillträde omgående.

Mycket god erfarenhet inom relevanta områden – modulhusproduktion, fönstertillverkning, byggsektor etc – är en konkurrensfördel.

Erfarenhet av ledningsansvar i mindre produktionsorganisationer, med en spännvidd mellan strategiska och hands-on uppgifter, bedömer vi som avgörande.

Du har det övergripande ansvaret för kvalitet, leveransmål och personal inom verksamhetsområdet, att vidareutveckla långsiktiga rutiner, strategier och tillse att effektiva processer och verktyg kommer på plats.

Uppdraget inleds med att du som konsult genomför kartläggning av verksamheten i produktionsanläggningen – allt från organisation till effektiva processer. Med denna som utgångspunkt, fortsätter därefter uppdraget som interim produktionschef.

Produktionsapparaten är fortfarande under intrimning efter förändrade produktionsmetoder och volymökningar. Din bakgrund som resultatinriktad, drivande, motivationsskapande, kommunikativ ledare med lång, senior erfarenhet, kommer i hög grad att bli avgörande för leveransmålen.
Du rapporterar till koncernens vd.

Uppdraget beräknas till 6 månader med möjlighet till förlängning. Om intresse finns, kan interimschef aktualiseras för anställning efter interimsperiod.

Du är välkommen att ladda upp din ansökan och CV nedan på Ansökan knappen. För ytterligare information kontakta Börje Persson, Mason Executive Interim, 076 – 808 65 70 Vänligen notera att vi inte har möjlighet att ta emot din ansökan via e-post.

MASON EXECUTIVE INTERIM

Börje Persson
076 – 808 65 70

Jobbet är tillsatt

Vill du få de senaste nyheterna?

Missa inget, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Prenumerera