Situation

Ett ledande globalt techbolag kämpade med betydande utmaningar då företaget inte lyckats lansera några nya produkter på länge. Det berodde till stora delar på ett långdraget utvecklingsprojekt med ständiga och återkommande problem med struktur och omskrivningsproblem. Det fanns ingen tydlig beställarorganisation, vilket ledde till kaotiska önskemål och beställningar. Dessutom präglades organisationen av dåligt självförtroende och kommunikation, både internt och mellan avdelningar som sälj- och produktledning. Avsaknaden av en tydlig roadmap och leveransdatum, bidrog till ytterligare problem. Techbolaget var i stort behov av att genomföra en omgående förändring och lösningen var självklar, en Interim CTO

Utmaningar

  • Långvarig frånvaro av nya produktlanseringar till följd av projekt med återkommande problem.
  • Önskemål och beställningar hanteras kaotiskt utan någon fastställd prioriteringsordning.
  • Lågt förtroende och otillräcklig kommunikation både inom organisationen och mellan samarbetsavdelningar.
  • Brist på en strategisk roadmap och tydligt definierade tidsplaner för leveranser.

 

Åtgärder

Techbolaget behövde en erfaren senior ledare med djupgående kunskap om den tekniska och affärsmässiga sidan av mjukvaruutveckling . Med värdefulla insikter och strategier för att stärka organisationens tekniska infrastruktur, implementera nya teknologier och förbättra innovationsprocesserna. Masons Interimschef satte igång en rad viktiga förändringar för att lösa problemen inom organisationen. Först en stor omstrukturering som innebar att antalet chefstjänster minskades. Detta gjorde ledningsstrukturen enklare och mer sammanhållen. För att förstärka teamet strategiskt, anställdes också nyckelpersoner, däribland en Enterprise Architect, vilken blev en viktig del i utvecklingsarbetet. Dessutom infördes en ny utvecklingsprocess för mjukvara. Den nya processen hjälpte till att prioritera arbete på ett smartare sätt och inkluderade ett system för att hantera förändringar. Detta gjorde att bolaget kunde anpassa sig snabbare och mer flexibelt till nya idéer och förändringar. Samtidigt skapades en ny plan för hur man skulle gå vidare med utvecklingsprojekten. En roadmap med verktyg som gjorde det lättare att planera för framtiden och hålla nere kostnaderna. Alla chefer fick också genomgå en ledarskapsutbildning för att bättre kunna leda sina team, kommunicera tydliga mål och skapa en bättre kultur för samarbete inom bolaget.

Resultat

  • En roadmap för att effektivt planera och kommunicera framtida funktioner blev etablerad. Det möjliggjorde för företaget att tydligt informera kunder om när nya produkter kommer att  introduceras. 
  • Leveransförmågan inom organisationen förbättrades avsevärt, med nästan 20 framgångsrika leveranser till produktionsmiljön under året – en siffra som nästan dubblerade det ursprungliga målet. 
  • Dessutom inrättades en kvalitetssäkringsorganisation som effektivt kunde garantera kvaliteten på leveranserna, vilket stärkte känslan av stolthet över de prestationer som uppnåddes inom organisationen.

 

Genom att införa struktur och ordning samt genom att etablera nya processer för både utveckling och planering, lyckades interimschefen transformera utvecklingsorganisationen till en dynamisk och välorganiserad enhet.  Slutresultatet blev att bolaget inte bara uppnådde sina mål utan också inledde en ny fas av produktivitet med stor framgång.

 

Vill du få de senaste nyheterna?

Missa inget, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Prenumerera