Därför ska du tillsätta en interimschef när omvärlden är osäker

Det är en stor osäkerhet som nu präglar vår omvärld. Först pandemin och därefter väntar lågkonjunktur. Under senaste tiden har vi varit med om energikris, kraftig inflation, stigande räntor, klimatomställning och krig, vilket har haft stor effekt på vår omvärld och skapat osäkerhet hos alla.

För att möta dagens utmaningar krävs samverkan och samsyn i näringslivet och på arbetsmarknaden. Det har med andra ord blivit nödvändigt för företag, stora som små, att driva förändring för att snabbt ställa om efter nya förutsättningar. En interimschef är en effektiv lösning då han/hon har stor erfarenhet av att driva förändring och anpassa verksamheten till uppkommen situation.

Situationer där interimschef är rätt lösning

Står ditt företag inför tuffa utmaningar? Med osäkerheten som råder upplever många verksamheter flera svårigheter som till exempel:

 • Ökade kostnader som ger behov av omställningar i form av personalneddragningar, flytt eller nedläggning av fabriker alternativt minskning av produktion. 
 • Utarbeta strategier och handlingsplaner för att inventera, analysera och förebygga olika typer av risker och skydda kritiska tillgångar. 
 • Kompetensbrist inom olika områden
 • Klimatomställningar som snabbt kräver expertis för att driva igenom strategiska förändringsprojekt.  
 • Svårt att hitta rätt vid rekrytering pga osäker tid. Många blir försiktiga med att byta arbete. 

Interimschefer har stor vana av att driva förändringar och förmågan till att snabbt sätta sig in i och förstå nya organisationer. Med sin unika profil kan interimschefen matchas till specifika uppdrag utifrån sin kompetens och därmed bli en mycket värdefull tillgång för organisationen. 

Krav på viktiga ledaregenskaper i förändringsarbete

För att driva förändringar framgångsrikt i lågkonjunktur och osäkra tider ökar kraven på interimschefen. Ledarskapet ställs på sin spets och nedanstående egenskaper blir hårdvaluta. En framgångsrik ledarstil följer Zelenskyjmodellen, vilket innebär att du som ledare är närvarande, personlig och tillgänglig för att lyfta diskussion och lyssna på ditt team. Det är även de ledaregenskaper som Mason tittar efter i val av starka kandidater till förändringsuppdrag.

 • Transparent med nulägesinformation, riktning och uttalande samt tydliga mål
 • Ledarerfarenhet från tidigare omvärldsförändringar 
 • Ledare som skapar gemensamma mål och samarbete i toppklass
 • Ödmjuk, tydlig och tillmötesgående i sin ledarstil
 • Inspirerar och leder genom teamet
 • Modig ledare som agerar omgående och är öppen med vilka beslut som fattas och varför

Mason Executive Interim bygger på förtroende och personliga relationer med både klienter och interimschefer. Huvuduppgiften är att handplocka interimschefer som har förmåga, erfarenhet, kompetens och kapacitet att leda Sverige framåt, inom alla branscher och organisationer. Mason ser till att ni får den kompetens som ni behöver när omvärlden är osäker. En erfaren interimschef kan vara på plats hos er inom 10 dagar. Kontakta oss redan idag för bästa matchning av ditt företags utmaning. 

Vill du få de senaste nyheterna?

Missa inget, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Prenumerera