I en värld där jämställdhet inom alla områden blir alltmer prioriterad, står det tydligt att vägen framåt fortfarande är lång, speciellt när det kommer till ledningspositioner. Inom det affärsmässiga landskapet, där beslut och innovationer formar framtiden, är representationen av kvinnor på ledningsnivå inte bara en fråga om rättvisa utan också om att utnyttja hela spektrumet av talang och perspektiv som finns tillgängligt. 

I Masons nätverk utgör kvinnor cirka 25% av alla executive interim, en siffra som speglar den bredare branschens utmaningar men också en ambition om att driva förändring.

Varför ser vi inte fler kvinnor i ledande positioner?

Anledningen till att kvinnor är underrepresenterade i ledningsroller kan ofta spåras tillbaka till utdaterade synsätt om ledarskap och brist på mentorskapsprogram som skulle kunna stödja kvinnors karriärutveckling. Detta gap i representationen skadar inte bara kvinnorna som möter dessa hinder utan även företagen de arbetar för, eftersom de missar fördelarna som en mångsidig ledningsgrupp medför.

Vi på Mason arbetar aktivt för att öka antalet kvinnor i vårt nätverk. Genom att delta i olika sammanhang i näringslivet får vi möjlighet att inspirera och föra dialog med många mycket kompetenta kvinnliga ledare. Dessa kan sedan genom oss gå in i komplexa interimsuppdrag på  ledningsnivå . Vi vet då att kunden genom en jämlik ledningsgrupp uppnår mer kreativitet, smartare beslut och bättre resultat. Vårt nätverk sträcker sig över hela Sverige och vi kan inte bara erbjuda interim i Stockholm, och interim i Malmö utan över hela landet.

Hur vi i praktiken arbetar för att driva förändring med fler kvinnor i toppositioner:

Vi tror att genom att leda med exempel och arbeta nära våra kunder och kandidater, kan vi bidra till långsiktig förändring och säkerställa att fler kvinnor når toppositioner i näringslivet. Här är hur vi praktiskt arbetar med denna viktiga fråga:

  1. Dialog med våra klienter: Via diskussion och belysning av fördelarna med en mångsidig ledningsgrupp, uppmuntrar vi företag att omvärdera och bredda sin syn på ledarskap. Denna dialog hjälper till att skapa en förståelse för hur en balanserad representation av kvinnor och män i ledande positioner kan förbättra beslutsfattande, innovation och företagskultur.
  1. Målmedveten representation: När vi får en förfrågan om interimslösningar arbetar vi aktivt för att kunna presentera kandidater från båda könen. Genom att säkerställa att vi kan erbjuda en balanserad mix av kandidater, bidrar vi till att normalisera närvaron av kvinnor i toppositioner och utmana föråldrade normer och förväntningar på ledarskap.
  1. Jämställd representation inom Mason: Vi är stolta över att ha en jämställd representation i vårt eget team, vilket inte bara speglar våra värderingar utan också stärker vår förmåga att förstå och möta behoven hos en mångsidig klientbas. 

Genom engagemang och konkreta åtgärder strävar Mason efter att vara en katalysator för förändring, vilket bidrar till att överbrygga klyftan mellan ambition och verklighet i frågan om jämställdhet på ledningsnivå. Vårt arbete är ett bevis på att när vi samarbetar och prioriterar mångfald, kan vi skapa en mer inkluderande och framgångsrik framtid för alla inom affärsvärlden.

Vill du ha hjälp av Mason att hitta rätt person till din ledningsgrupp? Någon med rätt erfarenhet, kompetens och som har förmågan att driva förändring. Välkommen att kontakta oss, så vi kan prata mer om det tillsammans.  

Vill du få de senaste nyheterna?

Missa inget, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Prenumerera