Interim Försäljningschef teknikbolag

Svenskt teknikbolag som levererar produkter och tjänster till vård- och omsorgsbranschen i Norden.

Bolaget förvärvas av brittisk konkurrent med ett eget säljbolag i Sverige. En erfaren interim försäljningschef får i uppdrag att leda integreringen av de två tidigare konkurrerande säljorganisationerna. Efter 12 månader var uppdraget slutfört med bibehållet försäljningsresultat för de två tidigare organisationerna.