Interim rekrytering för snabbt tillsatt spetskompetens

För att snabbt öka kompetensen i organisationen när nya strategier skall implementeras behöver många verksamheter stöttning av tillfällig och rätt expertis. En interim som har erfarenhet av att genomföra förändringar. Interim rekrytering, är ett mycket bra alternativ när det inte finns behov av att anställa. Istället behöver organisationen endast tillfälligt stärkas med en interimschef.

Det kan också vara bra att få in kompetens utifrån när företag har behov av någon extern för att rationalisera en verksamhet eller utveckla personal som inte fungerar. En kompetent interim med utifrånperspektiv, med gedigen arbetslivserfarenhet kan komma med nya infallsvinklar och lösningar. En interim som driver ett förändringsarbete kan självklart också bidra till god stabilitet och ett bra ledarskap. Det ena utesluter inte det andra och våra interimschefer har flera värdefulla kompetenser och erfarenheter. Varje situation är unik, därför hjälper vi er att rekrytera rätt interim som passar just era önskemål.

Behöver din verksamhet interim rekrytering?

Vi hjälper er att hitta en interim. Med ett unikt nätverk av toppkandidater har vi rätt person för rätt utmanande uppdrag.

Hitta rätt interim att rekrytera

Kontakta oss om ni har behov
av en Interimschef

Vi återkommer inom några timmar.

När behövs interim rekrytering?

Det är en bra och effektiv lösning att arbeta med interim rekrytering när en organisation ställs inför:

- förändringsarbete
- organisationsförändringar
- expansion
- implementering av nya system
- snabb tillväxt
- internationalisering

Läs mer

”Oavsett vilka behov er organisation har, hjälper vi er med interim rekrytering. ”

Interim rekrytering ger positiv förändring i organisationen

Mason är er samarbetspartner när ni behöver interim rekrytering för en stark tillväxt eller förändring. Interimscheferna i vårt nätverk har en långtgående bakgrund inom liknande roller och uppdrag. Med rätt erfarenhet, ledarskapsegenskaper och social kompetens har vi någon till just ert unika behov.

Kontakta oss