Interim VD inom mekanisk tillverkning

FÖRETAGET:
• Gammalt familjeföretag, grundat för 50 år sedan, ca 200 heltidsanställda.
• Världsledande producent avancerad teknisk utrustning med huvudkontor och fabrik i södra Sverige.

Aktuell problematik
• Allvarliga problem med leveranstider och produktkvalitet, bland annat på grund av gammal maskinpark och åldrade tillverkningsmetoder.
• Ökade kostnader för felaktiga leveranser och lägre lönsamhet.

Åtgärd:
• Ledningen anlitade ingenjörschefer för att analysera produktionen. Vilket resulterade i en lägesrapport med åtgärdsförslag. Och en saftig faktura!

UPPDRAGET:
Vid denna tid planerade företagets VD ett års barnledighet och beslut togs att anlita en interimschef med specifika egenskaper och kunskaper under den bestämda tidsperioden.

Kraven:
• Erfarenhet av att driva ett familjeföretag
• Erfarenhet av tillverkningsindustrin.
• Kunskaper i och erfarenhet av MPS, ett planeringssystem inom tillverkningsindustrin, och implementering av detta.

INTERIMSCHEFEN OCH RESULTATET:
När uppdraget avslutades ett år senare, hade den tillsatte interimschefen väl utfört de löpande uppgifterna som VD men också:

Analyserat, handlat upp och implementerat ett nytt MPS-system med ökad produktion, högre produktkvalitet och tidseffektiva leveranser.
Implementerat ett sedan tidigare planerad strategi för ökad internationell försäljning.
Omorganiserat ledningsgruppen, vilket bland annat innebar att företagets anställde vise VD fick lämna verksamheten.
Tagit emot den största ordern i företagets historia!

Per-Arne Stenlund,
Mason Management AB
i Malmö, berättar:

– Upprinnelsen till uppdraget var ett tidigare kundbesök. Just då fanns inget behov, men så blev vi senare kontaktade.
– VD ringde och berättade om situationen. Jag åkte över och vi pratade igenom kravbilden. VD som skulle gå i barnledighet, ville ha en ersättare under den tid hon var borta, någon som snabbt kunde komma in i jobbet, som hade känslan för och kunskapen av att arbeta inom ett familjeföretag och dessutom erfarenhet av tillverkningsindustrin. Och helst ville hon ha rätt person så fort som möjligt, inom några veckor.

UPPDRAGET KRÄVDE MER:
– Jag kände att uppdraget var lite för enkelt för interimscheferna i vårt nätverk och sökte efter lite fler utmaningar i uppdraget. Det visade sig att leverans,- och produktionsprocesserna var ett stort problem och var inte heller dokumenterade. Tidigare produktionschef hade haft den kunskapen ”i huvudet”.– Då insåg jag att vad vi skulle ha här, var inte bara en VD för ett tillverkande familjeföretag utan även en person som hade kunskap i och erfarenhet av MPS-system och som kunde leda upphandling och implementering av detta i produktionen.– Jag kontaktade vårt nätverk och fick två intressanta svar, personer med gedigen erfarenhet av ledarskap, men också av att ha implementerat MPS i produktionsmiljö.– Eftersom personerna sedan tidigare var validerade av oss, krävdes inga nya intervjuer,
Däremot gjordes en omfattande referenstagning som föll väl ut. En vecka efter mitt möte med kunden presenterade jag de två kandidaterna. Kunden gjorde en operativ intervju, och fastnade för en av dem. Personkemi är ju också en faktor, när kompetens och erfarenhet är likvärdig, och den är inte minst viktig i mindre företag.– Därefter diskuterade vi arvode, uppdragets längd och skrev kontrakt; två stycken – ett med kunden och ett med den nye interimschefen.

3 VECKOR FRÅN START TILL PLACERING:
– Det tog totalt 3 veckor, från första kontakt till att vår interimschef var på plats. Då hade vi också presenterat vår checklista för uppdragsgivaren, som bl a ska boka in möten med ledningsgrupp och viktiga personer i och för företaget, så att interimschefen snabbt kommer in i verksamheten. En ärendelista upprättas med tydliga milestones för genomförandet av uppdraget. Denna skall förankras hos uppdragsgivaren. Vi är med i introduktionen tills vi vet att uppdragsgivare och interimschef har en samstämmig bild av målet för uppdragets genomförande.– Under hela uppdraget fungerar vi också som bollplank för våra interimschefer, i den mån och den mängd de själva vill. Men vi gör alltid kontroller och tar kontakt med både kund och interimschef under pågående uppdrag. Sedan har vi alltid en uppföljning efter avslutat uppdrag.

DEN VIKTIGA UTVÄRDERINGEN OCH KONTAKTEN:
– Vi träffar kunden personligen, pratar igenom det avslutade uppdraget, förväntningar och resultat. Vi använder en likvärdig checklista för alla våra kunder, för att kunna göra jämförbara utvärderingar. Som vi sedan använder, bland annat så här, i Guiden. Sällan skickar vi bara ut en enkätförfrågan, vilket vi vet uppskattas. Många säger just det, att det är ”bra med Mason, för ni skickar inte bara ut en massa enkäter”!– Även interimschefens tankar och erfarenheter från uppdraget, tar vi till vara. De aktiva chefer som vi har i vårt nätverk, tar vi hand om. Skickar ut tips om seminarier, frukostmöten och berikande kontakter. Vi bryr oss om våra interimschefer även när de inte är i uppdrag.

 

Vill du få de senaste nyheterna?

Missa inget, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Prenumerera