Det är ingen nyhet att 2020 var ett händelserikt år med den extremt snabba globala spridningen av COVID-19-viruset. Vår internationella allians Interim Management Worldwide (IMW) har gjort en undersökning hur pandemin påverkar interimsmarknaden och hur framtiden kommer att se ut. Utan undantag upplevde samtliga IMW-partners världen över en minskning av antalet interimsuppdrag under första halvåret av 2020. Under tredje kvartalet började efterfrågan öka igen med tydliga skillnader inom olika branscher, befattningar och typ av uppdrag.

Ökad efterfrågan inom e-handel och logistikbranschen

På ett antal marknader i Europa, Asien och USA är det en tydlig uppgång i branscher som e-handel, FMCG, logistik – och läkemedelsindustrin. Detta är branscher som gynnats väl pga den snabba ökningen av digitala inköp. Utmaningen är att hitta erfarna interimschefer i flera av de nu växande branscherna. Det finns också nedgång i efterfrågan på interimsuppdrag. De mest slående branscherna är hotell- och restaurang, turism och flygindustrin.

Interimsbranschen har behov av erfarna förändringsledare

Många företag använder den här tiden för att vässa sina affärsmodeller och arbeta med kostnadsbesparingar, på alla nivåer för att se till att det finns tillräckligt med likviditet för oväntade händelser under pandemin.

Det finns en tydlig ökning av efterfrågan på strategisk förändringskompetens för att arbeta med turnaround projekt, förändringsledare för att förbättra affärsmodeller, ersätta mindre framgångsrika ledare med erfarna interimschefer och för att överbrygga vakanser. Förväntningar finns också av en ökning av krishanterare, HR-omstruktureringschefer och CFO för bolagsrekonstruktioner.

Fler och fler möjligheter utnyttjas också för företagsförvärv, särskilt i USA, Kina och Indien. Integreringen av dessa företag skapar snabbt en ökad efterfrågan på stöd av erfarna interimschefer med lokal erfarenhet.

Interimsuppdrag övergår till anställning

En ny trend är en efterfrågan från kunder av andra typer av uppdragsavtal. Fler deltidsuppdrag (2-3 dagar i veckan) snarare än 5 dagar i veckan. Dessutom en stor efterfrågan på interimschefer som utför korta projekt och konsultuppdrag. Vad som också rapporteras är att fler och fler företag omvandlar interim till anställning. Möjligheten att ”prova innan du köper” på ledningsnivå hjälper till att korta rekryteringstiden och minska risken för att göra en kostsam felrekrytering.

Framåtblickar

Interim Management-marknaden har självklart påverkats av COVID-19 under det senaste året. För 2021 kan vi konstatera att utvecklingen av Interim Management marknaden beror på hur pandemin utvecklas och hur snabbt vaccinering kommer att utföras. När pandemin är över är företagen säkra på att Interim management kommer att fortsätta att utvecklas positivt.

För er som ännu inte samarbetat med oss på Mason, vi ser fram emot att få höra från er. Gärna redan idag om ni har frågor om hur vi arbetar annars när behovet hos er uppstår. Ni får då tillgång till vårt nätverk med ca 2000 kvalificerade interimschefer.

Kontakt:

Stockholm
Torgny Hellström 073-345 13 00
Göran Granlund 070-838 81 99

Malmö
Per-Arne Stenlund 076-629 92 77
Anna Feuk 070-886 03 03

Jönköping
Börje Persson 076-808 65 70

Mason är sedan flera år medlem i Interim Management Worldwide (IMW) som har medlemsföretag i 40 länder och partnerfilialer i 23 länder inklusive Europa, Asien, Mellanöstern, Amerika och Australien. Svenska kunder har kontakt med Mason som levererar interimsuppdrag genom IMW över hela världen i alla branscher. 

Vill du få de senaste nyheterna?

Missa inget, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Prenumerera