Att vara en bra ledare handlar om att skapa tydliga ramar, mål och att våga ta beslut, men det handlar också om att coacha sina medarbetare och att vara en närvarande chef. Något som blir extra viktigt i ett interimsuppdrag där förtroende och tillit snabbt behöver skapas. 

Att arbeta på hybrid basis har blivit det nya normala men vad ställer det för krav på dig som ledare och hur blir ledarskapet framgångsrikt på distans? Några av våra interimschefer ger konkreta tips och verktyg. 

Vilket ledarskap krävs för ett framgångsrikt förändringsuppdrag?

Att vara närvarande, kommunikativ och engagera medarbetarna är avgörande för att lyckas med ett förändringsuppdrag. Människor har ofta svårt att hantera förändringar, vilket kan leda till motstånd och konflikter. Som ledare är det viktigt att vara flexibel och anpassningsbar genom hela uppdraget. Att hantera dessa utmaningar på distans kan vara särskilt svårt, enligt en interim platschef från Masons Executive nätverk.

Hur leder du de medarbetare du inte träffar dagligen? Vilka verktyg använder du?

Jag använder mig av Teams/Zoom och liknande verktyg för regelbundna 1:1-möten med medarbetare. Vissa behöver uppföljning/coaching varje vecka, för andra räcker det med varannan vecka. Jag har givetvis också regelbundna teammöten, såväl fysiskt som hybrid, berättar en interim CIO från Masons Executive nätverk. 

Vilka är dina tips för att skapa förtroende i de situationer där du är tvungen att leda på distans?

Det är särskilt viktigt att bibehålla en stark känsla av teamgemenskap och samhörighet, även i en digital miljö. Aktivt lyssnande och engagemang i dina medarbetares kommunikation är avgörande, eftersom du i digitala möten inte kan tolka kroppsspråk eller uppfatta nyanser på samma sätt som vid fysiska möten. Ta till dig deras insikter för att kunna omsätta uttryckta ambitioner, förutsättningar, situationer, hinder och möjligheter till konkreta handlingar som ger syfte och riktning. Ge dem mandat och förtroende att navigera genom förändringar och bekräfta deras framsteg. Skapa förutsättningar där både individer och team kan uppnå sina mål tillsammans. Speciellt viktigt är det att upprätthålla en stark teamkänsla och samhörighet, även digitalt. Det är avgörande att alla känner samma puls och delar samma vision, oavsett om interaktionen sker på plats eller i en digital miljö, berättar en interim Marknadschef från Masons Executive nätverk. 

Svaret på frågan angående att leda på distans i interimsuppdrag är att det är fullt möjligt, men att det kräver en väl genomtänkt strategi för kommunikation och engagemang. Att bygga och upprätthålla förtroende är centralt, vilket bäst uppnås genom att vara närvarande, lyhörd och tydlig i din roll som ledare. Denna närvaro och förmåga att anpassa sig och leda genom förändring är vad som i slutändan definierar framgången i distansledarskap under interimsuppdrag.

Vill du ha hjälp med att hitta rätt person till din ledningsgrupp? Någon med rätt erfarenhet, kompetens och som har förmågan att driva förändring. Välkommen att kontakta oss, så matchar vi ert uppdrag med rätt kandidat. 

Vill du få de senaste nyheterna?

Missa inget, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Prenumerera