Som Interimschef finns det en tydlig uppgift i att skapa goda förutsättningar för sina medarbetare. För att snabbt leverera framgångsrika resultat behöver en ledare få med sig sitt team och bidra till att varje person känner både motivation och engagemang. För att komma dit är det nödvändigt att lyssna både från start, under resan och till mål.

För att fördjupa oss ytterligare i ämnet och förstå betydelsen av hur viktigt det är att lyssna i ett ledarskap har vi ställt ett par väsentliga frågor till några Interimschefer i vårt nätverk. Vi låter dem svara på frågorna och berätta sina tankar och insikter om vad som gör skillnad i ett ledarskap, inte minst i ett interimt uppdrag.

Vilken är den stora skillnaden mellan ledare som lyssnar jämfört med ledare som inte lyssnar?

Jag arbetar själv hela tiden med att bli en bättre lyssnare och försöker alltid lära mig av mina misstag, för jag vet vilken betydelse det har i ett ledarskap. Att lyssna aktivt på andra bygger förtroende, vilket är en viktig tillgång i en interims roll. Genom att säkerställa att jag har rätt information för viktiga beslut kan jag hantera kriser på ett mer konstruktivt sätt. Som ledare i möten med funktioner som inte direkt berör en, visar ett aktivt lyssnande på att ledaren är en del av laget. Den som lyssnar och därmed också ser och respekterar andra, har mycket lättare att få med sig sina medarbetare vid förändringsarbeten. Som aktiv lyssnare fångar en ledare också upp känslor och andra underliggande tankar som inte alltid skrivs ner i en uppdragsbeskrivning. En ledare som inte lyssnar har till skillnad från den som lyssnar svårt att bygga långvariga relationer, skapa förtroende och därmed också få saker gjorda. – Niclas Ekström, Interimschef

Vilka fallgropar finns det med ledare som inte lyssnar?

Genom att inte lyssna blir det svårt att skapa tillit och få förståelse för teamets och bolagets situation. Som ledare har du en uppgift i att driva arbetet framåt och har du då inte ett djup i verksamheten kommer du aldrig att lyckas med din leverans. – Malin Lindgärde, Interimschef

Hur bör en bra ledare agera för att medarbetare ska känna sig sedda och hörda?

Att lyssna aktivt kräver energi och fokus. När en medarbetare kommer för att berätta något, släpp omedelbart det du håller på med och fokusera på att lyssna. Ställ genuina frågor eller kommentarer. Visa empati, att du bryr dig och att det personen berättar är viktigt för dig. Be om förklaringar när det inte är självklart. Ta inte över situationen för att berätta historier om egna upplevelser. Försök att prata mindre. Sammanfatta samtalet efteråt för individen eller gruppen och fråga om du har missat något. Om det är många punkter, fråga om prioritering. Bolla tillbaka en fråga till individen och fråga vad hen tycker. Se till att alla i en grupp får utrymme att prata. För att bättre komma ihåg och visa att det är viktigt, anteckna vad som sägs. Till sist men minst, följ upp! På så sätt visar du att du verkligen lyssnar och ser dina medarbetare. – Niclas Ekström, Interimschef

Hur viktigt är det att aktivt lyssna i ett tidigt skede vid onboarding i en ny interimsroll?

Att lyssna in och ta till sig är fundamentalt. Inte minst i en interimsroll där förväntningar, mål och sammanhanget, är ’tidsbegränsat’. I synnerhet i ett tidigt skede då uppdraget formas och förväntningar klargörs. Likaväl längs resan, då teamanda, resultat och framdrift trimmas. – Micheal Henriksson, Interimschef.

På vilket sätt kan det förändra det kommande uppdraget?

Varje uppdrag, arbetsplats, kollegor och bransch har sina förutsättningar. Att hela tiden arbeta med att aktivt lyssna, lära och snabbt omsätta, blir därför en nyckel till ett framgångsrikt genomförande i uppdraget som väntar. – Micheal Henriksson, Interimschef.

Utifrån ovanstående tankar och insikter blir det tydligare än någonsin, att lyssna leder till stora framgångar, såväl för bolaget, medarbetare och Interimschefer. Kompetensen är betydande och värd att fokusera på, både för dig som ska leda andra eller för organisationer som behöver en Interimschef som levererar.

Mason Executive Interim bygger på förtroende och personliga relationer med både klienter och Interimschefer. Huvuduppgiften är att handplocka personer som har förmåga, erfarenhet, kompetens och kapacitet att leda Sverige framåt, inom alla branscher och organisationer. I nätverket finns toppkandidater som alla är medvetna om att aktivt lyssnande är bidragande för framgångsrika resultat. Mason ser till att ni får den kompetens och ledare som ni behöver för att nå era mål. Kontakta oss redan idag för bästa matchning av ditt bolags utmaning och situation.

Vill du få de senaste nyheterna?

Missa inget, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Prenumerera