Vi är glada att nu kunna presentera vår nya samarbetspartner Torgny Hellström.
Torgny har som styrelseordförande, VD och chef i både publika och privata bolag lång erfarenhet av ledarskapsförsörjning och rekrytering.
Med Torgny ökar vi vår närvaro framför allt i Stockholm.