I en värld som ständigt förändras, blir förmågan att anpassa och utveckla företag desto viktigare. Förändringsledning är konsten att systematiskt övergå från det aktuella tillståndet till ett önskat framtida läge. Det görs genom att använda en metodisk strategi som påverkar medarbetarnas beteenden, vilket i sin tur leder till att den önskade förändringen uppnås. För att driva stora förändringar kan i många fall en senior förändringsledare vara rätt beslut att tillsätta och därmed hjälpa organisationen. Men när behövs egentligen en förändringsledare?

I det här inlägget tittar vi närmare på vad förändringsledning innebär och när det bäst bör användas för att leda utmanande processer, samt hur Mason Executive Interim skiljer sig från andra interimsleverantörer. 

Vad är förändringsledning?

Förändringsledning handlar om att strategiskt planera och genomföra förändringar i en organisation. Det kan inkludera allt från att förändra företagskultur och interna processer till att implementera nya teknologier eller affärsmodeller. En effektiv förändringsledning kräver en ledare som kan motivera, vägleda och stödja medarbetare genom övergången, samtidigt som de säkerställer att förändringen är i linje med företagets långsiktiga mål.

Det finns flera situationer där en förändringsledare är avgörande för framgången av en förändringsprocess:

  • När ett företag beslutar sig för att ändra riktning, till exempel genom att satsa på nya marknader eller teknologier
  • Vid dålig lönsamhet som kräver omstruktureringar eller förändringar i företagsstrukturen
  • Att skapa en ny företagskultur eller förändra etablerade arbetssätt
  • I tider av kris eller osäkerhet, där snabba och beslutsamma åtgärder krävs

Hur en förändringsledare kan bidra till skillnad

Externa seniora chefer, speciellt de med erfarenhet av förändringsledning, är experter på att snabbt sätta sig in i en organisations unika situation och driva nödvändiga förändringar. De erbjuder objektivitet och erfarenhet som kan vara svårt att hitta internt. Genom att ta hjälp av en partner som Mason får du också ett bollplank i frågor kring ditt företags uppkomna situation. Det innebär att rätt kompetens kan erbjudas för förändringsarbetet och att du som kund får det stöd och den kompetens som behövs i att finna rätt lösning.

4 sätt att påverka – och lyckas med förändringsledning

Masons arbetssätt inom ledarskapsförsörjning utmärker sig från många andra aktörer i branschen. Fokus ligger på att erbjuda en djup och förtroendeingivande relation till kunden. I rollen som både bollplank och speaking partner, finns en strävan i att förstå varje kunds unika behov och situation. Det innebär att fokus inte bara ligger på att hitta en interimslösning, utan att det också erbjuds aktiv rådgivning och insikter för att hjälpa kunden att fatta välgrundade beslut. Här nämns fyra punkter som förtydligar hur vi på Mason arbetar:

  1. Vi tillhandahåller inte bara interimschefer, utan de väljs noggrant från ett sammanställt nätverk av kandidater som har bred erfarenhet från olika företag och branscher 
  2. Vi strävar efter att vara en rådgivande partner för klienten och aktivt dela våra insikter och åsikter baserade på egna erfarenheter från ledande befattningar inom företag, särskilt vid planering av bästa möjliga lösning 
  3. Kandidaterna i nätverket har valts ut, bland annat för deras förmåga att systematiskt identifiera och hantera hinder inom organisationen och dess processer, som hindrar företag från att uppnå de resultat och mål de faktiskt har potential att nå 
  4. Vi erbjuder seniora chefer med kompetens av att leda förändringsprocesser. De har noggrant valts ut för sin skicklighet i att genomföra effektiva åtgärder för att övervinna problem inom organisationen eller dess processer, speciellt där kundens egna resurser är otillräckliga eller behöver stärkas

Ett case från verkligheten

Låt oss titta på ett exempel med en klient till oss.Företaget beslutade om en radikal förändring i konstruktionerna genom att byta från aluminium till trä i sina produkter för att därigenom skapa ett lägre klimatavtryck och nya konkurrensfördelar. Omställningen innebar stora förändringar, både i hur de tillverkade sina produkter och i hanteringen av nya material. Den strategiska potentialen i denna förändring var tydlig, men successivt uppstod allt större utmaningar i produktionen och ledarskapet. Inkörningsproblem med en ökande kassation och leveransstörningar ledde till att företaget behövde en erfaren extern chef som kunde leda och stabilisera processen.

Mason kontaktades för att hitta en lämplig förändringsledare. Efter noggrann analys av situationen och företagets behov, kunde vi identifiera och presentera lämpliga kandidater. Den valda kandidaten var inte bara en erfaren förändringsledare med bakgrund från olika branscher och företag, utan hade också den nödvändiga erfarenheten för att hantera kvalitetsproblem och leda företaget genom en betydande förändringsprocess. Det här exemplet illustrerar tydligt hur en senior förändringsledare med rätt kompetens och erfarenhet kan vara avgörande i tider av förändring. I den här kontakten, såväl som många andra, blev vi på Mason en speaking partner och kunde hjälpa kunden att fatta ett bra beslut för företaget.

 

Mason Executive Interim hjälper dig inte bara med att hitta rätt lösning utan är också en partner som står vid din sida genom hela processen. Behöver du hjälp med att fatta ett bra beslut till din organisation? Kontakta oss så hjälper vi dig mer än gärna. 

Vill du få de senaste nyheterna?

Missa inget, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Prenumerera