Vår uppdragsgivare är ett tillverkningsföretag i Västsverige, med högautomatiserad,kontinuerlig produktion 24/7, till automotive-kunder i Europa.

Råvaruvärdet i produkterna är mycket högt och utrymmet för kapitalrationalisering är betydande. En av dina primära uppgifter blir att implementera nya rbetssätt i produktionsplanering och inom lagerhållning för att reducera kapitalbindning.

Markant lagersänkning utan att leveranssäkerheten riskeras, blir ett av dina fokusmål liksom implementering av relevanta mätetal.

Funktionen är ny i företaget och syftar till att etablera nya internprocesser och bygga robusta strukturer för framtiden inom produktionsplanering och lagerhållning. Företaget väljer interimslösning för att snabbt nå resultat, men också för att utvärdera det långsiktiga behovet av en permanent funktion.

Du har en bakgrund med adekvat högskoleutbildning och mångårig operativ erfarenhet inom logistik, lagerhantering och/eller produktionsplanering, med betoning på kapitalrationaliseringsfrågor.

Engagerande ledaregenskaper och dokumenterad förändringsförmåga, tillhör dina framträdande egenskaper.

MASON CLIENT SERVICE PARTNER

Börje Persson
Mason Jönköping
076 – 808 65 70

Ansök här

Vill du få de senaste nyheterna?

Missa inget, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Prenumerera