Nyckeln till ett lyckat interimt ledarskap

Interimt ledarskap vinner allt mer mark, både nationellt och internationellt samt inom flera olika branscher. Framför allt bygger det på ett tydligt ledarskap med en förmåga att anpassa sig till omgivningen. Där har interimschefer stor vana av att driva förändringar och förmågan att snabbt sätta sig in i nya organisationer. En interimschef har en gedigen erfarenhet av att arbeta med ledarskap från olika organisationer och branscher. Med sin specifika profil kan en interimschef matchas till unika uppdrag och är utifrån sin spetskompetens och erfarenhet en mycket stor tillgång för organisationen. Vi på Mason Executive Interim har utvecklat interimsbranschen med mycket erfarna interimschefer som tar uppdrag på ledningsnivå. 

– Mitt arbete som interimschef kräver att jag snabbt kan förstå och ta tag i situationer och säkerställa när all information finns för ett beslut. Det är givetvis en naturlig del i allt ledarskap, men som interimschef finns inte samma tid att lära känna en organisation och dess strukturer, utan det är något som vanligtvis byggs upp över tid, berättar Peter Håkansson, interimschef i Masons Executive Interims nätverk.  

En interimchefs uppdrag kan innebära allt från att fördela arbetet och se till att medarbetarna i teamet arbetar både effektivt och kvalitetssäkert, till att leda och coacha gruppen genom stora projekt och förändringar.

Ett av mina viktigaste fokusområden som interimschef ligger på teamutveckling. Det är betydelsefullt som ledare att skapa en trygghet och inge förtroende samt att coacha, uppmuntra och leda medarbetarna i teamet. Genom ett tydligt engagemang blir det enklare att se alla individer och hur deras kompetenser kompletterar varandra samt att tillsammans skapa en vilja av att hjälpa varandra, fortsätter Peter Håkansson att berätta. 

Rätt expertis – snabbt på plats

Flexibiliteten i uppdragen är en stark drivkraft för både interimschefer och uppdragsgivare som önskar genomföra ett förändringsuppdrag med hjälp av både strategiskt och operativt ledarskap under begränsad tid. En annan betydelsefull och regelbunden fördel med interimt ledarskap är att organisation snabbt får in rätt expertis som ser verksamheten med nya perspektiv. Samtidigt utvecklar den som arbetar som interimschef erfarenhet och kunskap inom flera olika branscher och organisationer. Detta ger en inblick och bättre förståelse för olika kulturer och arbetssätt. 

Ett uppdrag har en mycket tydlig agenda för vad som ska utföras. Det kräver att en interimschef snabbt kommer in i verksamheten och använder sin unika spetskompetens och erfarenhet under en bestämd tid. Detta ger en drivkraft till att leverera ett högkvalitativt resultat från start till mål. Interimschefen är en viktig del av organisationen som bidrar till positiv utveckling och bygger ett vinnande team.

Erfarenhet i kombination med tydlighet

För att åstadkomma ett högkvalitativt resultat som interimschef är rätt kompetens och erfarenhet nyckeln. Gedigen erfarenhet och relevant branscherfarenhet är en stor tillgång. Dessa erfarenheter och kompetenser är väsentliga för en kort startsträcka i uppdraget.  

– Att vara intresserad, nyfiken och engagerad är värdefulla styrkor i ett interimt ledarskap. Likaså är det alltid viktigt att ha en öppen och bra dialog med sina medarbetare, att informera och ständigt hålla gruppen uppdaterad om aktuell information. Det förmedlar en trygghet och säkerhet inom teamet, berättar Peter Håkansson.

Att skapa och bibehålla en god stämning i gruppen är lika viktigt för en interimschef såsom en anställd chef. Masons Executive Interims nätverk av erfarna och kompetenta ledare drivs av att uppnå resultat tillsammans med sina medarbetare. 

Vill du få de senaste nyheterna?

Missa inget, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Prenumerera