25 år i branschen ger erfarenhet

Mason story

I kraft av mina många år i branschen tror jag att jag var först med att använda uttrycket interimschef och interim management i Sverige. Efter tio år som interimschef saknade jag en marknadskanal till nya uppdrag. Därför startade jag Mason Management AB i januari 2002.

Med vår långa erfarenhet har jag och teamet på Mason varit föregångare på många områden för att utveckla branschen i Sverige och internationellt. Idag levererar Mason strategisk ledarskapsförsörjning med interim executives i Sverige och med partners i 17 länder.

Först ut på marknaden

Mason var först ut på marknaden i januari 2002 som leverantör av interim managementtjänster till uppdragsgivare som söker temporära ledare. Teamet har lång personlig erfarenhet av att arbeta på ledningsnivå och leverera interimschefer sedan början av 90-talet. Bland klienterna finns ägarledda bolag, publika och noterade bolag, internationella uppdragsgivare samt statlig och kommunal verksamhet.

En internationell bransch

Interim management var redan på 1990-talet en internationell bransch i Europa vars processer, avtal och villkor skiljde sig påtagligt från bemannings- och rekryteringsföretagens utbud. Interimscheferna arbetar genom eget bolag och det utvecklades tidigt olika affärsmodeller. ”Partner practise” – en trepartslösning i uppdragsavtalet är fortfarande den mest tillämpade lösningen.

Två kunder i varje uppdrag

Mason Management AB har två kunder i varje uppdrag –klienten och interimschefen – och den lösning vi föreslår brukar uppdragsgivaren alltid köpa. Mason har sedan starten utvecklats till en av de ledande leverantörerna av interim managementtjänster i Sverige.

Strategisk ledarskapsförsörjning

Vi levererar ledarskapsförsörjning i uppdrag som kopplar till uppdragsgivarens strategiska mål där varje behov och varje lösning är unik. En interimschef är en operativ ledare med resultatansvar som vitaliserar organisationen när uppdraget genomförs.

”Det personliga mötet är fortfarande viktigast i leveransen.”

Inget är omöjligt

Drivkraften för mig och teamet på Mason är att förstå de utmaningar som uppdragsgivaren har i sin strategiska ledarskapsförsörjning och att matcha en lösning med en interimschef kopplat till kundens strategiska mål. Vi är duktiga på att matcha rätt person till uppdragen.

Jag brukar säga att det inte finns några omöjliga uppdrag, men vissa uppdrag är lite svårare och ställer höga krav på en lösning.

Det är en fantastisk känsla att presentera en lösning av ledarskapsförsörjning till en kund och att erbjuda ett utvecklande uppdrag till en interimschef.

För att vi ska lyckas med uppdraget att leverera en temporär chef är det avgörande att hitta rätt person. Därför har vi en tydlig kvalificeringsprocess där vi knyter duktiga interimschefer till Mason. Det ger oss god tillgång till personer med rik variation av kompetenser. Vi har därigenom hög beredskap att erbjuda lösningar med en interimschef på plats inom en vecka.


Jan Andersson
VD och grundare av Mason Management AB

”Duktiga ledare, vana och skickliga i förändringsskeden blir allt viktigare på marknaden.”


Våra värderingar

Vår affärsverksamhet styrs av värderingar som är grunden för att utveckla framgångsrika uppdrag. Vi är övertygade om att människor gör skillnaden! Därför är det är så väsentligt att rätt person hamnar på rätt plats. Inget uppdrag är omöjligt men vissa uppdrag är svårare och kräver mer tid till en lösning.

Mod

Vi tror på nydanande och lönande lösningar.

Vi vågar vara oortodoxa i våra förslag till en lösning.

Det krävs mod hos klienter för att använda Interim Management.

Det krävs mod hos personer att jobba som interimschef istället för en anställning.

Lust

Vår kreativitet och kompetens driver oss till en ständig utveckling och utmaning.

Ingenting är omöjligt, men ibland är uppdragen svårare och tar mer tid att lösa.

Det är roligt att erbjuda flexibla och vitaliserande lösningar i uppdragen.

Det är roligt att se människor och organisationer utvecklas.

Ansvar

Våra samarbetspartners ska alltid kunna lita på oss.

Vi har en tydlig metodik för att kvalificera interimschefer.

Vår affärsprocess är tydlig och transparent.

Vi tål att bli synade som leverantör.

Våra partners och associerade

Mason Management har ett nätverk av samarbetspartners, för att ge ett ökat mervärde för Masons klienter och interimschefer. Deras experter och kompetens stöttar både interimschefer och klienter när man behöver specialistkompetens i någon fråga.

Handelskammarens nätverk är en viktig kontakt i företagens utveckling och utbyte av erfarenheter.

Revisionsföretagens experter har en bred erfarenhet av företagsutveckling i Sverige och internationellt.

Branschkunskap och specialister

Internationellt


”Ledarstil, arbetsstruktur och rätt personlighet är avgörande för rätt person.”
© 2020 Mason Management