Interim Management sedan 1992 ger erfarenhet

Mason story 1992

Jan Andersson var först redan 1992 med att använda uttrycket interimschef och interim management i Sverige. Efter tio år som interimschef saknade Jan en marknadskanal till nya uppdrag och startade Mason Management AB i januari 2002. Med sin långa erfarenhet har Mason varit föregångare på många områden för att utveckla branschen i Sverige och internationellt.

Först ut på marknaden 2002

Mason var först ut på marknaden i januari 2002 som leverantör av Interim Executives till uppdragsgivare som söker temporära ledare i Sverige eller internationellt. Bland klienterna finns ägarledda bolag, publika och noterade bolag, internationella uppdragsgivare samt offentlig verksamhet.

En internationell bransch 2006

2006 blir Mason partner i Senior Management Worldwide (SMW) ett internationellt partnership med säte i Holland. Idag levererar Mason strategisk ledarskapsförsörjning med Interim Executives i Sverige och med partners i 19 länder.

SMW har hittills hjälpt klienter i över 50 länder worldwide och är det första och största internationella organisationen i branschen.

Två kunder i varje uppdrag

Mason Management AB har två kunder i varje uppdrag – klienten och interimschefen – och den lösning vi föreslår ger uppdragsgivaren en utmärkt lösning.

Mason levererar ledarskapsförsörjning i uppdrag som kopplar till uppdragsgivarens strategiska mål där varje behov och varje lösning är unik. En interimschef är en operativ ledare med resultatansvar som vitaliserar organisationen när uppdraget genomförs.

Strategisk ledarskapsförsörjning

Vi levererar ledarskapsförsörjning i uppdrag som kopplar till uppdragsgivarens strategiska mål där varje behov och varje lösning är unik. En interimschef är en operativ ledare med resultatansvar som vitaliserar organisationen när uppdraget genomförs.

”Det personliga mötet är fortfarande viktigast i leveransen.”

Inget är omöjligt

På Mason säger vi att det inte finns några omöjliga uppdrag, men vissa uppdrag är lite svårare och ställer höga krav på en lösning. Rätt person på rätt plats är vi duktiga på!

Strategiska val 2020

Den första januari 2020 lämnar Jan Andersson det operativa arbetet som vd och går in i rollen som senior rådgivare till ledningen. Jan är styrelseledamot i SMW och kommer att arbeta med branschfrågor i Sverige. Mason blir ett partnerägt bolag och förstärker sina positioner inom svensk internationell industri och tjänsteföretag.


Jan Andersson
Grundare av Mason Management AB

”Duktiga ledare, vana och skickliga i förändringsskeden blir allt viktigare på marknaden.”


Våra värderingar

Vår affärsverksamhet styrs av värderingar som är grunden för att utveckla framgångsrika uppdrag. Vi är övertygade om att människor gör skillnaden! Därför är det är så väsentligt att rätt person hamnar på rätt plats. Inget uppdrag är omöjligt men vissa uppdrag är svårare och kräver mer tid till en lösning.

Mod

Vi tror på nydanande och lönande lösningar.

Vi vågar vara oortodoxa i våra förslag till en lösning.

Det krävs mod hos klienter för att använda Interim Management.

Det krävs mod hos personer att jobba som interimschef istället för en anställning.

Lust

Vår kreativitet och kompetens driver oss till en ständig utveckling och utmaning.

Ingenting är omöjligt, men ibland är uppdragen svårare och tar mer tid att lösa.

Det är roligt att erbjuda flexibla och vitaliserande lösningar i uppdragen.

Det är roligt att se människor och organisationer utvecklas.

Ansvar

Våra samarbetspartners ska alltid kunna lita på oss.

Vi har en tydlig metodik för att kvalificera interimschefer.

Vår affärsprocess är tydlig och transparent.

Vi tål att bli synade som leverantör.

Våra partners och associerade

Mason Management har ett nätverk av samarbetspartners, för att ge ett ökat mervärde för Masons klienter och interimschefer. Deras experter och kompetens stöttar både interimschefer och klienter när man behöver specialistkompetens i någon fråga.

Handelskammarens nätverk är en viktig kontakt i företagens utveckling och utbyte av erfarenheter.

Revisionsföretagens experter har en bred erfarenhet av företagsutveckling i Sverige och internationellt.

Branschkunskap och specialister

Internationellt


”Ledarstil, arbetsstruktur och rätt personlighet är avgörande för rätt person.”
© 2020 Mason Management